shadow_left
Logo
Shadow_R
 
 НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ ІППО
 
ЗАВДАННЯ НМЦ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Надрукувати Надіслати електронною поштою
 • Організація просвітницької роботи щодо інклюзивної освіти.
 • Розроблення методичних рекомендацій для педагогів, психологів, соціальних педагогів, які працюють в інклюзивних класах/групах.
 • Забезпечення змісту курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах/групах.
 • Організація та проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів для педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах/групах.
 • Рецензування психокорекційних програм для дітей, що навчаються в умовах інклюзії.
 • Організація діяльності районних методичних об'єднань педагогів спеціального, інклюзивного та інтегрованого навчання.
 • Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду інклюзивної моделі освіти в ДНЗ і ЗНЗ.
 • Надання методично-консультативної та інформаційної підтримки керівникам навчальних закладів, педагогам-дефектологам, практичним психологам, що працюють в умовах спеціального та інклюзивного та інтегрованого навчання.
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЦЕНТРУ Надрукувати Надіслати електронною поштою
 • Надання консультацій з питань впровадження інклюзивної моделі освіти.
 • Розроблення та видання методичних публікацій.
 • Налагодження партнерських взаємозв'язків з науковими та науково-методичними закладами.
 • Участь у розробці та реалізації міжнародних проектів з інклюзивної освіти.
 
Софій Наталія Зіновіївна, завідувач НМЦ Надрукувати Надіслати електронною поштою
Н.З.СофійСофій Наталія Зіновіївна, завідувач науково-методичного центру інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, старший викладач кафедри державного управління та управління освітою Інституту суспільства КУ імені Бориса Грінченка. З 1999 року очолює Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». Міжнародний консультант Фонду Відкритого суспільства з питань програми «Крок за кроком» для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також з питань інклюзивної освіти.
Коло наукових інтересів:
•Особливості управління інклюзивним навчальним закладом.
•Громадсько-активні школи.
•Самооцінювання навчального закладу: Індекс інклюзії, міжнародні стандарти для громадсько-активних шкіл.
Автор друкованих праць з питань інклюзивної освіти та діяльності громадсько-активних шкіл, у тому числі навчальних програм і курсів, навчально-методичних посібників. Участь у національних і міжнародних дослідженнях з питань інклюзивної освіти.
Пріоритетні напрями діяльності:
•Організація методичної підтримки педагогам, які працюють в інклюзивних навчальних закладах - дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
•Створення бази даних ресурсів з питань інклюзивної освіти.
•Інформаційна підтримка педагогів і батьків з питань інклюзивної освіти.
Тел. 553-98-01.
 
Ворон Марина Василівна, методист НМЦ Надрукувати Надіслати електронною поштою
М.В.ВоронВорон Марина Василівна, методист науково-методичного центру інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
З 2005 року - координатор освітніх проектів Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».
Здобувач Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України.
Організовує науково-практичні конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, круглі столи з питань інклюзивної освіти та розвитку громадсько-активних шкіл для керівників загальноосвітніх закладів, педагогів, науково-педагогічних і наукових працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, представників громадських організацій. Забезпечує заходи інформаційною підтримкою. Надає інформаційну підтримку педагогам і батькам із питань інклюзивної освіти.
Коло наукових інтересів:
•Впровадження інклюзивної освіти.
•Організація діяльності інклюзивної школи.
•Підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів з проектної діяльності.
•Створення та розвиток громадсько-активних шкіл.
•Впровадження міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активної школи.
Автор друкованих праць з питань інклюзивної освіти, діяльності громадсько-активних шкіл, проектної діяльності у наукових і фахових виданнях - www.ussf.kiev.ua; www.gash.ussf.kiev.ua; www.osvita.ua.
Пріоритетні напрями діяльності:
розробка та видання Вісника науково-методичного центру інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка;
створення бази даних ресурсів з питань інклюзивної освіти;
консультування з питань упровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітні навчальні заклади;
здійснення моніторингових досліджень стану інклюзивної освіти в місті Києві.
 
Шорохова Валентина Володимирівна, методист НМЦ Надрукувати Надіслати електронною поштою
В.В.ШороховаШорохова Валентина Володимирівна, методист науково-методичного центру інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, куратор курсів підвищення кваліфікації педагогів-дефектологів спеціальних загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів та спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.
Організовує науково-практичні конференції, семінари, майстер-класи, круглі столи для фахівців спеціальної та інклюзивної освіти. Надає консультації з питань корекційно-розвивальної навчально-виховної роботи педагогам, що працюють в умовах спеціального, інклюзивного та інтегрованого навчання. Аспірант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Автор друкованих праць у наукових і фахових виданнях.
Коло наукових інтересів:
•Дослідження особливостей процесу уваги у дітей із порушеннями психофізичного розвитку;
•Дослідження впливу баламетрики на розвиток психічних процесів розумово відсталих молодших школярів.
Напрямки діяльності: консультування педагогів з таких питань: організація корекційно-розвивальної навчально-виховної роботи з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку; впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітні навчальні заклади; застосування здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних технологій у навчально-виховній діяльності педагогів-дефектологів; використання театралізованої діяльності як засобу соціокультурної реабілітації дітей із порушеннями психофізичного розвитку.
Тел. 553-98-01.
 
 
Приходько Оксана Павлівна – методист НМЦ Надрукувати Надіслати електронною поштою
Приходько О.П.Приходько Оксана Павлівна, методист науково-методичного центру інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
Організовує науково-практичні конференції, семінари, майстер-класи, круглі столи для фахівців спеціальної та інклюзивної освіти. Надає методичну, інформаційну підтримку педагогам, що працюють в умовах спеціального, інклюзивного та інтегрованого навчання.
Здійснює моніторингові дослідження стану інклюзивної освіти в місті Києві.
Працює над дисертаційним дослідженням.
Коло наукових інтересів:
• Інформаційно-комунікативні та комп'ютерні технології в навчально-виховному процесі дітей з особливими освітніми потребами в початковій школі.
• Розвиток і корекція слабозорої дитини через активізацію її рухової активності та залучення до гри.
Пріоритетні напрямки діяльності:
• Адаптація та соціалізація осіб із вадами зору до сучасних умов життя.
• Екскурсії як пропедевтика оздоровчого туризму.
• Реалізація здоров'язбережувальних технологій в умовах освітньо-виховного та корекційно-реабілітаційного простору спеціальної школи-інтернату для дітей зі зниженим зором.
Тел. 553-98-01.
Електронна адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.