shadow_left
Logo
Shadow_R

 Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЗНО-2014


 
 
 НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ ІППО
 
Інноваційні технології навчання
Розвиток критичного мислення на уроках української мови Надрукувати Надіслати електронною поштою

Мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення. Адже освіта орієнтована на майбутнє, яке не може бути наперед визначеним. Таким чином, першочерговим завданням школи є розвиток в учня такого типу мислення, який забезпечить йому можливість адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем, які повсякчас виникатимуть, а в «дорослому» житті уможливить пристосування випускника до нових, часом не передбачуваних політичних, економічних або інших обставин. Отже, розвиток критичного мислення – найактуальніше за умов  інтенсивних соціальних змін завдання шкільного вчителя.

 
Вивчення синтаксису із застосуванням технології розвитку критичного мислення Надрукувати Надіслати електронною поштою

Як навчити школярів критично мислити, не забуваючи про удосконалення їхньої грамотності? Як привчати молодь до адекватного оцінювання власних успіхів і  тимчасових невдач?     
Щоб зрозуміти, яким чином усе це можна поєднати на одному уроці, треба збагнути стиль роботи вчителя, для якого все  це – звично й буденно.
   Пропонуємо вашій увазі конспект уроку синтаксису, побудованого із застосуванням  технологій розвитку критичного мислення.

 
Уроки РЗМ із застосуванням технології критичного мислення в 5 та 10 класах Надрукувати Надіслати електронною поштою

Критичне мислення потребує від учнів  достатніх навичок оперування доказами та формулювання умовиводів, здатності сприймати схеми й таблиці у процесі розв’язанні проблем, знаходити й інтерпретувати інформацію, обґрунтовувати тезу міцними аргументами. Ефективними методами на уроках розвитку критичного мислення є читання з маркуванням тексту, «ажурна пилка», робота в парах, «2-4-усі разом» і под.

 
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ДИСКУСІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ Надрукувати Надіслати електронною поштою

ImageДискусія є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вона значною мірою сприяє  розвитку критичного мислення, дає можливість  визначити власну позицію, формує навички  відстоювати свою думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.
Сучасна дидактика визнає  велику освітню  і виховну цінність дискусії.  Дискусія сприяє глибокому розумінню проблеми,  виробленню самостійної позиції, добору аргументів та оперуванню ними, розвиткові критичного мислення. Дискусія навчає чути й розуміти співрозмовника, сприяє уточненню власних переконань,  формуванню власного погляду на світ.

 
Інтерактивні технології на уроках мови Надрукувати Надіслати електронною поштою

Важливе місце в особистісно орієнтованому навчанні посідають інтерактивні („inter”- взаємний, „act”- діяти) технології. Відмінність  між ними і звичними нам організаційними формами полягає  у спрямованості  навчальної діяльності первинної групи (пари) на досягнення спільної мети. Залежність загального успіху від внеску кожного усуває конкуренцію всередині групи, змушує  її учасників слухати один одного, доводити, сперечатися, враховувати різні думки  і пропозиції  щодо розв`язання проблеми, навчатися самому й навчати інших, логічно висловлюватися, опонувати тощо.
Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших  («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  почуття страху, намагання зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити її  здібності до творчості.