shadow_left
Logo
Shadow_R
 
 НОВА ВЕРСІЯ САЙТУ ІППО
 
Методична конференція для вчителів українознавства Надрукувати Надіслати електронною поштою
 Ф.Л.Левітас
Ф.Л.Левітас
22 серпня 2013 року в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулася методична конференція «Актуальні питання викладання українознавства в школі» для методистів РНМЦ та вчителів українознавства. Захід організовано кафедрою методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання та НМЦ суспільствознавства та українознавства ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
У роботі конференції взяли участь понад 60 педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Ю.В.Беззуб. Українознавство в національно-патріотичному вихованні школярів: презентація виступу
О.В.Дудар. Постаті видатних українців в світовому культурному контексті: презентація виступу
О.В.Дудар. Текстовий супровід до презентації «Постаті видатних українців»
В.П.Коротя-Ковальська. Світоглядні та естетичні ідеали української народної пісні у формуванні культурної особистості: текст виступу
А.Ю.Пономаренко. Позакласна робота з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах: презентація виступу
Г.І.Безкоровайна. Освітня програма Національного музею українського народного декоративного мистецтва «Творчий ранок у Музеї»: презентація виступу
А.Ю.Пономаренко
А.Ю.Пономаренко
На конференції було порушено низку актуальних теоретико-методологічних і практичних аспектів викладання українознавства в ЗНЗ м.Києва, зокрема, йшлося про необхідність зміцнення українознавчих засад освітньо-виховного процесу, визначення напрямів, форм, методів співпраці науковців та вчителів у поширенні українознавчих знань, формуванні духовності, світоглядних та естетичних ідеалів учнівської молоді засобами українознавства.
Завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка Ф.Л.Левітас у доповіді «Шкільне українознавство в столичному освітньому просторі» проаналізував питання викладання українознавчих дисциплін. Доповідач наголосив, що одним з основних завдань сучасного вчителя є формування у школярів позитивного іміджу України. Для цього педагогам насамперед слід звертати увагу на величні сторінки української історії, здобутки української культури, намагатися максимально цікаво й по-сучасному відзначати знакові для держави й народу події. Зокрема, більше уваги слід приділяти музейній і театральній педагогіці, проектній та ігровій формам навчальної роботи.
У виступі «Українознавство в національно-патріотичному вихованні школярів» викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка Ю.В.Беззуб висвітлив роль і значення шкільного вчителя у створенні цілісної системи національного Г.І.Безкоровайнавиховання. На його переконання, саме вчительська діяльність має важливе значення в популяризації нової фактографічної бази історичних подій, включенні проблематики національного виховання до дослідницьких програм та планів ЗНЗ, упровадженні програм національно-патріотичного виховання школярів, створенні на базі шкіл експериментальних майданчиків та лабораторій з проблем національно-патріотичного виховання.
Завідувач відділу української філології Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії А.Ю.Пономаренко висвітлила розмаїття форм позакласної роботи з українознавства в ЗНЗ та презентувала апробовану в київському Кадетському корпусі методичну розробку «Мовно-історичного турніру» - українознавчої інтелектуальної гри для учнів 7 класів, спрямованої на актуалізацію та поглиблення знань з українознавства, української мови та історії України, формування вмінь і навичок застосування засвоєної інформації на практиці, виховання поваги до рідного слова та історичного минулого нашої країни.
Важливу роль музейних експозицій у розвитку світогляду школярів (на прикладі діючих в Україні шкільних музеїв) висвітлила молодший науковий співробітник відділу освітніх технологій Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії А.М.Кононенко.
 Ю.В.Беззуб
Ю.В.Беззуб
Надзвичайно цікавим був виступ заступника генерального директора з науково-освітньої роботи та зв'язків із громадськістю Національного музею українського народного декоративного мистецтва Г.І.Безкоровайної. Презентуючи українознавчу діяльність музею в царині застосування музейної педагогіки, Галина Іванівна ознайомила присутніх із новою програмою «Творчий ранок у Музеї», що може бути аналогом нетрадиційного уроку. Новація включає три варіативні компоненти, які вчитель та учні можуть обирати на власний розсуд.
Методисти київських науково-методичних центрів та вчителі-практики в своїх виступах відзначили, що шкільне українознавство є не лише засобом популяризації серед учнівської молоді сучасних досягнень українознавчої науки чи поглиблення учнівських знань про Україну та українство, а, насамперед, важливим елементом в успадкуванні духовних надбань українського народу, досягненні високої культури взаємин, формуванні особистісних рис громадянина Української держави, його мовної культури, вихованні любові до українського народу, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне України.
 
< Попередня   Наступна >