Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра
ImageУ видавництві «Мандрівець» (м.Тернопіль) вийшла друком монографія «Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра». Автор – Олександр Якович Митник, кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики і психології дошкільної і початкової освіти ІППО. 
У монографії викладено методологічний, теоретичний та технологічний аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування культури мислення молодшого школяра, розкрито зміст організаційно-методичного забезпечення процесу зазначеної підготовки майбутнього вчителя під час навчання у ВНЗ, розроблено технологію формування культури мислення молодшого школяра в межах змістової основи зазначеної технології: методику навчання логіки в 2 – 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, методику роботи над завданнями з логічним навантаженням на уроках математики, над завданнями комбінованого характеру на уроках математики та української мови. У книжці охарактеризовано процес перевірки ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра, вимірники та показники її результативності, подано рекомендації для викладачів системи вищої та післядипломної педагогічної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів науково-методичних центрів щодо впровадження технології формування культури мислення молодшого школяра у навчально-виховний процес початкової школи. Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, магістрантам вищих педагогічних навчальних закладів, учителям.