Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»
ImageБазовий компонент дошкільної освіти в Україні виокремив за основне двоєдине завдання «...створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільником двох основних життєвих реалій – власного «Я» та навколишнього світу». Перед науковцями постало завдання поетапної розробки документів, що наповнять систему дошкільної освіти новими концептуальними підходами, новим змістом, іншими формами. 
Філософію Базового компонента дошкільної освіти в Україні, його нові ідеї, виокремлення чи домінування основних положень, перевагу особистісно орієнтованої моделі над навчально-дисциплінарною втілено в Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», один із авторів якої - доцент кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка, кандидат педагогічних наук Алла Миколаївна Гончаренко.