Міська конференція для вчителів зарубіжної літератури
Image27 серпня 2009 року в ІППО КМПУ імені Б.Д. Грінченка було проведено конференцію для вчителів зарубіжної літератури, на якій ішлося про специфіку викладання курсу «Зарубіжна література» в ЗНЗ у 2009-2010 н.р. Учасниками конференції стали близько 280 педагогічних працівників: методисти районних науково-методичних центрів, голови районних і шкільних методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури, вчителі зарубіжної літератури.
Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, кандидат педагогічних наук К.В.Таранік-Ткачук надала методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2009-2010 н.р. Про зміни вимог до виконання письмових і усних робіт з літератури, визначення видів і кількості контрольних робіт, особливості перевірки зошитів розповіла методист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти С.П.Фоміна. 

Компетентнісно спрямований підхід до вивчення літератури: текст виступу доктор педагогічних наук, професора О.О.Ісаєвої 

Організація допрофільної підготовки і профільної освіти в ЗНЗ м. Києва
ImageОдним із пріоритетних завдань сьогодення є впровадження компетентісно орієнтованої освіти. Цій проблемі було присвячено доповідь завідувача кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ імені М.П.Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора О.О.Ісаєвої, яка зосередила увагу слухачів на формуванні читацької компетенції учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури. 
Своїми роздумами щодо проблем і перспектив вивчення зарубіжної літератури поділився з аудиторією директор Гуманітарного інституту КМПУ імені Б.Д.Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент Ю.І.Ковбасенко. Він висвітлив питання науково-методичного забезпечення курсу «Зарубіжна література» у 2009-2010 н.р. 
Упровадження компетентісно спрямованого вивчення курсу «Зарубіжна література» неможливе без удосконалення професійної компетентності вчителя. Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної педагогічної освіти окреслила в своїй доповіді доцент кафедри методики мов і літератури ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка, кандидат педагогічних наук С.І.Сафарян.
З цього навчального року освітяни столиці починають активну підготовку до профілізації навчання. Про організацію допрофільної підготовки і профільної освіти в ЗНЗ м. Києва доповіла методист НМЦ профільного навчання ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка Н. М. Кадоб’янська.
Організації роботи вчителя-словесника у 2009-2010 н.р. у контексті нової парадигми освіти був присвячений виступ методиста НМЦ іноземних мов і зарубіжної літератури ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка І.В.Кузьменчук. Методист акцентувала увагу слухачів на основних заходах, які планує провести НМЦ і кафедра методики мов і літератури для освітян міста впродовж навчального року. Йшлося про підготовку до проведення міської конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження А.П.Чехова; до ХV Київської учнівської олімпіади. І.В.Кузьменчук познайомила учасників конференції з тематикою семінарських занять, розповіла про організацію педагогічної майстерні з вивчення досвіду методиста-кореспондента кафедри, учителя Технічного ліцею Шевченківського району І.В.Мегедь.
На конференції виступили представники фахової преси: головний редактор журналу «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», кандидат філологічних наук І.Я.Ненько, головний редактор тижневика «Зарубіжна література» Н.В.Жданова, які розповіли, як фахова преса сприяє підвищенню ефективності роботи вчителя-словесника.
Цікавою й корисною для вчителів стала презентація електронного посібника «Зарубіжна література. 5 клас» методиста-кореспондента кафедри методики мов і літератури, учителя гімназії «Троєщина» Деснянського району. А.Г.Бучми.
У межах конференції відбувся ярмарок педагогічної літератури. Від видавництва «Шкільний світ» кожен учасник конференції отримав буклет, що містить інформацію про методичну роботу в столиці в 2009-2010 н.р., та блокноти.