Міська конференція вчителів російської мови та літератури
Image26 серпня 2009 року в роботі науково-методичної конференції вчителів російської мови та літератури «Сучасна шкільна філологічна освіта та її пріоритетні завдання» взяли участь понад 200 осіб. Велике зацікавлення викликав виступ завідувача лабораторії мов та літератур національних меншин Інституту педагогіки АПН України, доктора педагогічних наук І.П.Гудзик (на фото), у якому йшлося про особливості формування мовленнєвих компетенцій учнів. З методичними рекомендаціями щодо викладання російської мови та літератури в 2009-2010 н.р. виступила методист НМЦ іноземних мов і зарубіжної літератури ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка Т.Т.Подолинна. 

Компьютерные технологии в процессе изучения литературы: текст виступу
Интерактивные технологи обучения на уроках русского языка: текст виступу
Применение интерактивных технологий обучения русскому языку: презентація (466 Kb)

Традиційні та інноваційні підходи в навчанні російської мови було висвітлено у виступах авторів підручників нового покоління - доцента кафедри методики викладання зарубіжної літератури та російської мови НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидата педагогічних наук Л.В.Давидюк та наукового співробітника Інституту педагогіки АНП України В.О.Корсакова. 
Про організацію допрофільної підготовки та профільного навчання філологічного напряму в гімназії № 153 імені О.С.Пушкіна розповіла заступник директора О.Л.Прохницька. Нові методичні посібники для вчителів-словесників презентувала заступник головного редактора видавництва «Освіта» О.Ю.Комишанська.
Після пленарного засідання було проведено майстер-класи «Застосування комп’ютерних технологій у процесі викладання курсу «Література» (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання зарубіжної літератури та російської мови НПУ імені М.П.Драгоманова О.О.Ісаєва) та «Колективні форми навчальної діяльності учнів на уроках російської мови» (заступники директора гімназії № 136 Т.А.Борзенкова та Н.М.Шубіна).