Тлумачний словничок для 2 класу (до читанки О.Я. Савченко)

ImageПропонуємо укладений викладачем кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка Ларисою Володимирівною Кравчук тлумачний словничок, яким можуть скористатись учителі початкової школи під час підготовки до уроків читання в 2-му класі або в організації словникової роботи безпосередньо на уроці. Словничок стане у пригоді й учням під час самостійного опрацювання ними тексту художнього твору. Систематичне використання тлумачного словника сприятиме:
·        збагаченню словника дитини шляхом засвоєння нових, раніше невідомих їй слів, а також нових значень тих слів, які вже були в словниковому запасі;
·        уточненню словника, тобто  надання повного змісту тим словам, які засвоєні дитиною не досить точно;
·        засвоєнню багатозначності слів;
·        активізації словника учня, тобто перенесення слів зі словника пасивного у словник активний.