Календарно-тематичне планування до підручника “Dive into English”
Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника “Dive into English” для 1, 2, 3 класів включає сфери спілкування, тематику ситуативного спілкування, визначає мовленнєві функції, засоби вираження, лексичні одиниці, граматичні структури. Подані мовленнєві функції і лексичний, граматичний матеріал допомагають учителю визначити цілі уроку, та досягти їхнього виконання.
  Реалізація практичної мети сприятиме формуванню комунікативної компетенції, освітньої мети - усвідомленню учнями функцій іноземної мови, значень основних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність, оволодінню знаннями про культуру країн; розвивальної мети - розвиткові індивідуально-психологічних характеристик особистості учнів, які впливають на успішність оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю, та спеціальних навчальних умінь; виховної мети – формуванню культури спілкування, позитивного ставлення до іноземної мови як до засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя.

Календарно-тематичне планування: 1 клас, DIVE INTO ENGLISH 
Календарно-тематичне планування: 2 клас, DIVE INTO ENGLISH 
Календарно-тематичне планування: 3 клас, DIVE INTO ENGLISH 
Календарно-тематичне планування: 4 клас, DIVE INTO ENGLISH