Дятленко Наталія Михайлівна, доцент кафедри

ImageДятленко Наталія Михайлівна, доцент кафедри, кандидат психологічних наук.
Закінчила КДПІ імені М.Горького за спеціальністю «педагогіка та психологія (дошкільна)» та аспірантуру при Київському міжрегіональному інституті вдосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка. Автор понад 50 друкованих праць. У колі її наукових інтересів – організаційно-змістові та психолого-педагогічні умови успішного переходу на кредитно-модульну систему навчання в системі післядипломної педагогічної освіти.
Викладає такі навчальні курси:
Індивідуалізація виховання і навчання в дошкільному освітньому закладі.
Актуальні проблеми особистісно орієнтованої взаємодії методиста дошкільного закладу з вихователями, вихованцями та батьками.
Особливості реалізації вихователем особистісно орієнтованої моделі в умовах суспільного дошкільного виховання.