Технологія будови уроку як цілісного творчого процесу
ImageУ межах експериментальної роботи всеукраїнського рівня на тему: «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» автором педагогічної ініціативи, доцентом кафедри методики і психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка О.Я. Митником розроблено технологію побудови уроку як цілісного творчого процесу. Такою технологією можуть користуватися вчителі початкової школи, вчителі дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів.
Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу

Більш детально питання структури та технології побудови уроку як цілісного творчого процесу висвітлено в роботі: Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 с.