Працівникам ІППО дякує НДІ українознавства МОН України
ImageЗа підтримку ініціатив та освітніх проектів, спрямованих на розбудову сучасної освіти і науки України, сприяння в проведенні ІІІ Міжнародного Конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» Директор національного науково-дослідного інституту українознавства академік П.П.Кононенко в листі до директора ІППО КУ імені Бориса Грінченка (№ 08/01/04-661 від 18.11. 2009) висловив подяку доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО Ф.Л.Левітасу та методисту НМЦ суспільствознавства та українознавства ІППО М.Є.Терещенко. У листі відзначено активну участь працівників ІППО у роботі Конгресу, змістовні та ґрунтовні доповіді.
Освіта України: Часопростори української освіти
Вікіпедія: НДІ українознавства МОН України
Електронне фахове видання «Українознавство»На конгресі обговорювалися проблеми українознавства і реформування освіти в Україні. В рамках конгресу працювали секції, на яких розглядалися питання:
Українознавство і трансформація змісту національної освіти та виховання.
Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного процесу в дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладах.
Стан, проблеми, перспективи розвитку вищої освіти в Україні. 
Українознавство у ВНЗ. Українознавчі центри і кафедри українознавства: концепція, структура, зміст.
Модернізація системи управління освітою: проблеми підготовки педагогічних кадрів. Інститути післядипломної педагогічної освіти в українському науково-освітньому просторі. Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.
Інноваційні технології в освіті. Проблеми оцінювання якості освіти. 
Українознавча спрямованість державних стандартів, програм, підручників для ЗНЗ та ВНЗ України.
Стратегії мовної освіти в Україні.
Українське шкільництво за кордоном. Діяльність українознавчих центрів у діаспорі.