ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»
ImageЗ 1 по 9 лютого 2010 року в столиці відбудеться ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» у номінаціях: «Правознавство», «Математика», «Географія», «Хімія», «Трудове навчання». 
Документи необхідно подати до ІППО КУ імені Бориса Грінченка (пр-т П. Тичини, 17, каб.104, тел. 553-99-92) не пізніше 25.01.2010 р. Матеріали мають бути і в друкованому (паперовому), і в електронному вигляді
Пропонуємо ознайомитись із переліком необхідних для участі в змаганні документів та умовами конкурсу.

Для участі у конкурсі вчитель має подати:
 1. Заяву на участь у конкурсі, написану власноруч за встановленою формою;
 2. Характеристику з місця роботи (вказати особливості роботи, творчі знахідки, обсяг: 2-3 сторінки), кольорове фото та фото на електронному носії;
3. Опис власного досвіду (5-6 с.), складений за таким алгоритмом:
- обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення;
- висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;
- перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;
- розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;
- розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;
- аналіз результатів професійної діяльності, динаміки змін якості навчальних досягнень знань учнів, розвиток інтересу до предмета тощо;
- проблеми і труднощі, з якими зіткнувся претендент у процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;
- викладення точки зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів з відповідного предмета.

Для участі в конкурсі від районних управлінь освіти подається така документація:
Заявка на участь у конкурсі (загальна з усіх номінацій)
Лист-представлення учасника II (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010»

ImageКонкурсний відбір буде проведено за такими напрямами:
• «Комунікативний тренінг»: передбачається активізація процесу самопізнання та самоактуалізації; відпрацювання навичок розуміння інших людей, себе, а також взаємин між людьми; розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування і опанування навичок ефективного слухання.
• «Контрольна для вчителя»: визначається рівень фахової підготовки вчителів із відповідного предмета, володіння методикою викладання дисциплін.
• «Презентація власного досвіду»: у вигляді мультимедійної презентації представляються власні педагогічні здобутки та шляхи їх досягнення, педагогічні ідеї, технології, методики, які використовуються у педагогічній діяльності;
• «Майстер-клас»: дає можливість продемонструвати власну педагогічну майстерність, уміння імпровізувати; проявити свої особистісні якості, учасники конкурсу мають виконувати різні ролі в рамках створеної ситуації на прикладі фрагменту уроку, виховного заходу, тренінгу тощо.
• «Урок»: визначається система викладання вчителем програмового матеріалу відповідного предмета, вміння педагога використовувати сучасні освітні технології, досягати поставленої мети. Урок надається у записі на електронних носіях.
• «Практична робота» (тільки для учасників номінації «Хімія»): перевіряються навички володіння технікою хімічного експерименту.