Семінар для методистів НМЦ районних управлінь освіти та вчителів історії
ImageМетодистам НМЦ районних управлінь освіти та вчителям історії пропонуємо матеріали семінару в дистанційному форматі з проблеми «Створення якісного тесту з історії для оцінювання навчальних досягнень учнів».
Семінар підготовлено кафедрою суспільно-гуманітарної освіти й виховання та НМЦ зовнішнього незалежного оцінювання ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
Програма семінару
Матеріали семінару:
О. Ф. Трухан. Особливості складання завдань у тестовій формі з історії
Л.Т.Коваленко. Планування тесту з історії, створення завдань у тестовій формі: презентація (2.82 Mb)
П. Г. Комарова. Виникнення та розвиток Київської Русі: план-конспект уроку тематичного оцінювання із застосуванням тесту (7 кл.)

ImageВарто прочитати:
В.С. Аванесов. Теория и методика педагогических измерений
В.С. Ким. Тестирование учебных достижений: монография
А.М.Ковальчук. Тестові технології як один із засобів контролю
А. В. Поддубный, И. К Панина, Л. Я. Ащепкова. Методические основы разработки и использования педагогических тестов
В.Н.Владимиров, Н.А.Урусов. О возможностях компьютеризованного тестового контроля

АКТУАЛЬНО.
Усі типи національних стандартизованих тестів абітурієнтів поділяють на два типи:
1. Предметні тести, які мають різні модифікації залежно від мети:
• тести навчальних досягнень (предметні тести) для визначення рівня відповідності знань і вмінь абітурієнтів з навчальних предметів державним стандартам освіти (наприклад ЄДЕ в Росії або A-level тест у Великій Британії);
• тести відбіркові (селективні) для рейтингування абітурієнтів з метою їх відбору до ВНЗ (наприклад тести ЗНО в Україні, предметні тести SAT-II у США, вступна тести в Литві, Грузії тощо).
2. Тести академічних здібностей, або ТЗНК (тести загальної навчальної компетентності), для визначення навчальних компетентностей (здібностей, здатності, готовності) абітурієнта успішно навчатися у ВНЗ (наприклад тест SAT-I у США, SweSAT у Швеції, GAT у Грузії, психометричний тест в Ізраїлі тощо).
У більшості країн ТЗНК використовують разом із предметними тестами (винятком є Швеція, де вони можуть виступати альтернативою: абітурієнт може пред’явити для вступу результати предметних тестів або результати тесту ТЗНК (можна подати ті й інші разом), мета - обрання й зарахування результатів, найбільш для абітурієнта сприятливих.
 Теорія і практика використання предметних тестів навчальних досягнень достатньо розвинена, хоча вони і піддаються постійній модифікації та вдосконаленню. Головний напрям удосконалення цих тестів полягає в розробці стандартів освіти у формі, яка повинна бути конструктивною і дозволяти на їх основі створювати специфікації тестів, конструювати тестові завдання із заданими характеристиками і створювати тести високої якості (валідності, надійності, складності, роздільної здатності, точності тощо).
 Зауважимо, що ТЗНК є більш контраверсійним інструментом, ніж предметні тести, і тому використовуються далеко не всіма країнами. Це зумовлено різними причинами. Проте варто взяти до уваги застереження психологів, що успішність особистості в житті і, зокрема, у навчанні у ВНЗ не визначається лише рівнем засвоєння навчальних програм. Різні властивості особистості, які, окрім рівня навчальних досягнень, впливають на успішність навчання, можна виміряти за допомогою тесту здібностей. Ігнорувати проблеми вимірювання здібностей до навчання – небезпечно.
Вісник ТІМО, 2009.- №6
Концепція тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) випускників загальноосвітніх навчальних закладів