Конференція ІППО з нагоди 150-річчя А.П.Чехова

Image11 лютого 2010 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулася науково-практична конференція «ЧЕХОВ: погляд з ХХI століття». Захід проводився з нагоди 150-річчя від дня народження письменника.
Початок нового століття позначений великими змінами в інформаційній і культурній свідомості суспільства, що спричиняє переосмислення багатьох понять  і смислових констант. Мета конференції – пошук нових шляхів вивчення  творчості А.П.Чехова.
Програма конференції

На конференції буде обговорено  такі проблеми:
Біографія письменника як універсальна форма знань про особистість автора та його доби. Типи біографії. Проблема достовірності факту.
Методика вивчення творчості А.П.Чехова у школі: проблеми сприйняття, тлумачення, коментування чеховських текстів.
Драматургічний і сценічний тексти Чехова. Проблеми сучасної інтерпретації творчості Чехова. Письменницький задум та режисерські новації.
Творчість Чехова в полікультурному просторі. Проблеми адекватності перекладу і сприйняття.
Чеховський дискурс російської і світової літератури.
Особистість і творчість А.П.Чехова в сучасному інформаційному середовищі.

Тексти виступів на конференції
О.О.Ісаєва. Ювілейні роздуми про проблеми та перспективи вивчення життя та творчості А.П.Чехова в школі
В.А.Борбунюк. Інтертекстуальний  універсам (про пєсу А.П.Чехова «Вишневий сад»)
С.І.Сафарян. Фонові знання як засіб поглибленого сприйняття пєси А.П.Чехова «Вишневий сад»
Ю.Василишина,  А.П.Чехов – слуга Асклепия
О. Корендюк. Ключові слова як домінанти авторського світосприйняття А.П.Чехова
Т.Михайлова. «Так буде завжди…»: мотив круговороту в творах А.П.Чехова
Ю.Сабадаш. Особенности малой прозы и специфика создания мотива тоски и печали в рассказах Чехова
А.Скляренко. Вишневий сад, вишневі квіти
Т.Сусол. Художественные средства создания чеховского юмора и сатиры
В.Хоменко. Семантика «решения» в рассказах Антона Чехова
Г.В.Биткивская. Фаустовская тема в творчестве Чехова
Л. С.Мирскова. Образ автора в произведениях А.П.Чехова (автор – рассказчик – читатель)
Л.М.Бурбело. «Медицина – моя законная жена»: А.П.Чехов – диагност в медицине и литературе
А.Василенко. Засоби психологізму у творчості А.П.Чехова
Є.М.Роїк. Світ жінок у прозі А.П. Чехова

Чеховські Інтернет-ресурси
Антон Павлович Чехов
Энциклопедия замечательных людей: А.П.Чехов
Лідери читацького рейтингу