ЗАВДАННЯ НДЛ

ImageЗАВДАННЯ НДЛ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Вивчення та узагальнення нормативно-правової бази з питань здійснення інноваційно-педагогічної діяльності та ознайомлення з нею працівників освіти м. Києва.
Вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного й зарубіжного досвіду експериментальної педагогічної діяльності серед освітян столиці.
Здійснення експертизи заявок щодо доцільності проведення експериментальної педагогічної діяльності в ДНЗ та ЗНЗ м. Києва.
Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу експериментальних педагогічних досліджень у ДНЗ та ЗНЗ м. Києва.
Здійснення загального контролю за ходом експериментальних педагогічних досліджень регіонального рівня.
Здійснення експертизи ходу та результатів експериментальних педагогічних досліджень та надання рекомендацій щодо їх упровадження в навчально-виховний процес ДНЗ та ЗНЗ м. Києва.
Науково-методичне забезпечення спеціалізованих курсів для слухачів Інституту.
Координація роботи працівників районних науково-методичних центрів з питань інноваційної діяльності.
Організація, координація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій експериментальних педагогічних програм, "круглих столів" тощо.
Підготовка та випуск науково-методичних та інформаційних видань.
Співпраця із НАПН України, науково-дослідними інститутами, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, громадськими організаціями з питань обміну науковою та методичною інформацією щодо інноваційної діяльності.