Вітаємо із захистом докторської дисертації!

ImageЩиро вітаємо нашого коллегу – доцента кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО Олександра Яковича Митника з успішним захистом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. Тема дослідження - «Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра». Захист відбувся 8 квітня 2010 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Пишаємося Вашим гострим розумом, яскравим креативом, несхитною наполегливістю!

Митник О.М. Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. - Київ, 2009.
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичний аналіз понять: культура, культура мислення особистості, інтелектуальна культура особистості, інтелектуальний розвиток, готовність вчителя до здійснення педагогічної діяльності, педагогічна технологія; уточнено зміст понять: інтерактивний метод навчання, завдання комбінованого характеру, завдання з логічним навантаженням; запропоновані авторські тлумачення понять: культура мислення молодшого школяра, інтелектуальна культура вчителя, розроблено їх зміст та структуру як інтегративні» особистісних утворень, в яких представлені взаємопов'язані між собою мотиваційна, пізнавальна та соціальна сфери; окреслено критерії та рівні сформованості культури мислення молодшого школяра, готовності майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра.
Розроблено, науково обґрунтовано та експериментально перевірено систему підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодших школярів як складову їхньої професійної підготовки. Розкрито організаційно-методичне забезпечення процесу підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра, а саме: мотиваційну, когнітивну та операційну складові зазначеної підготовки, до кожної складової - завдання, психолого-педагогічні та організаційно-методичні умови їх реалізації.
Ключові слова: інтелектуальна культура вчителя, культура мислення молодшого школяра, технологія формування культури мислення молодшого школяра, модель професійної підготовки майбутнього вчителя, організаційно-методичне забезпечення підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра.