Методична робота

ImageМетодична робота з учителями полягає в наданні їм професійної допомоги, підвищенні їхньої кваліфікації: організації методичних об’єднань, семінарів, лекцій, консультацій, вивченні й поширенні передового досвіду роботи вчителів, підготовці та виданні методичних матеріалів.
У школах методичну роботу виконують заступники директора та керівники методичних об’єднань учителів-предметників, у районах та місті - НМЦ, у місті та області – інститути післядипломної педагогічної освіти, у країні – департаменти Міністерства освіти та науки.
Методист – фахівець  у галузі методики навчання, а також працівник  методичної установи. Методист вивчає стан викладання навчального предмета, виявляє, узагальнює та поширює досвід кращих учителів, здійснює методичну допомогу  вчителям у проведенні навчально-виховної роботи в школі (районі, місті). Методист відповідальний за дотримання методичних рекомендацій, роботу за новими навчальними програмами та підручниками.
Методист-науковець, співробітник науково-дослідного інституту, кафедри педагогічного ВНЗ або інституту післядипломної освіти здійснює дослідницьку роботу, виявляючи закономірності  навчання й розвитку школярів, засвоєння ними наукових понять, оволодіння предметними компетенціями і под. (Зі словника).