Всеукраїнський науково-практичний семінар

ImageЗ 21 по 25 червня 2010 р. у м. Києві відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретико-методичні засади, педагогічна майстерність та досвід організації навчально-виховного процесу за науково-педагогічним проектом «Росток». Захід організовано відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 03.06.2010 № 1.4/18-2172 У рамках  семінару працювала секція «Модель навчання «1 учень – 1 комп’ютер».
Науково-педагогічний проект «Росток»

Мета науково-педагогічного проекту „Росток” - створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для всебічного розвитку обдарованості дитини, становлення духовної, культурної особистості громадянина України і європейської спільноти на основі гуманізації, інтеграції, екологізації змісту освіти. що вимагає зосередження уваги на гармонійному розвитку учнів, формуванні в них цілісної картини світу та уявлень про місце людини в світі як невід’ємної частини природи, формуванні загальнолюдських цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку основних здібностей, відповідних віку учня; виявлення позитивного впливу інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття й розвиток обдарованості дитини в навчально-виховного процесі; забезпечення підвищення рівня фізичного, психічного, духовного розвитку учнів через організацію їх активної творчої діяльності.