Міська конференція вчителів російської мови та літератури

ImageУ роботі науково-методичної конференції вчителів російської мови та літератури «Шляхи удосконалення шкільної мовно-літературної освіти в умовах запровадження компетентісного підходу до навчання», що відбулася 26 серпня 2010 року  у СШ № 57,  узяло участь понад 200 осіб. Велике зацікавлення викликав виступ  наукового співробітника лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України В.О.Корсакова, у якому йшлося про характеристику методів навчання російської мови з урахуванням компетентісного підходу в освіті.
В.А.Корсаков. Характеристика методов обучения русскому языку с учетом компетентностной направленности образования
Таблиця «Методи навчання російської мови»
О.Ісаєва. Читацькоцентрична парадигма школьної литературної освіти та сучасний  підручник  літератури для старших класів

Традиційні та інноваційні підходи в навчанні російської мови було висвітлено у виступах авторів підручників нового покоління - доцента кафедри методики викладання зарубіжної літератури та російської мови НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидата педагогічних наук Л.В.Давидюк та В.О.Корсакова, наукового співробітника лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України.
Про нові підходи до літературної освіти школярів розповіла О.О.Ісаєва (на фото), завідувач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.  
З методичними рекомендаціями щодо викладання російської мови та літератури в 2010-2011 н.р. виступила методист НМЦ іноземних мов і зарубіжної літератури ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка Т.Т.Подолинна. 
Після пленарного засідання було проведено майстер-клас «Методика використання мультимедійних технологій у процесі викладання російської мови» (І.В.Юсипович,  А.Г.Бучма, учителі-методисти гімназії “Троєщина”) та круглий стіл «Особливості викладання російської мови та літератури в 10 класі» (О.О. Ісаєва, завідувач кафедри методики викладання російської мови і світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, профессор; К.І.Бикова, доцент кафедри педагогіки і психології Кримського економічного інституту КНЄУ ім. В.Гетьмана;  А.О.Мельник, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова кандидат педагогічних наук).