Засідання міської експертної комісії 26 серпня 2010 року

Image26 серпня 2010 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулося засідання міської експертної комісії з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в ЗНЗ столиці. Було розглянуто заявки  на проведення експериментальних досліджень та заслухано експертні висновки щодо впровадження експериментальних програм у ЗНЗ.
На фото. Доповідає науковий керівник експерименту «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі», завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук Ярослав Юрійович Якунін.
Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами (вадами мовлення): презентація (660 Kb)

ImageЕксперимент «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі», мета якого полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці системи мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі,  представив його науковий керівник - завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка Я.Ю.Якунін.
Було розглянуто заявки на організацію дослідно-експериментальної роботи за такими темами: «Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу з предметним викладанням у початковій школі»,  «Викладання природничо-математичних дисциплін на основі інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток», «Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково-педагогічним проектом «Росток», «Формування особистості учня, здатної до самореалізації, на основі впровадження принципів  науково-педагогічного проекту  «Росток», «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами (вадами мовлення) через упровадження інклюзивної освіти».
На розгляд членів комісії було  представлено  експериментальні педагогічні програми, що їх рекомендовано до впровадження в навчально-виховний процес ЗНЗ: «Психолого-педагогічні засоби гуманізації навчально-виховного процесу в Ліцеї №100 «Поділ», «Розвиток інтелектуальної національно-свідомої особистості з активною державотворчою позицією в ліцеї-родині», «Розробка й упровадження акмеологічної моделі (системи) ліцею».
Було прийнято рішення про завершення експериментального педагогічного дослідження «Росток» без упровадження в навчально-виховний процес СЗШ №37 та припинення експериментального педагогічного  дослідження «Народознавство України: народи великої України».
На фото. Виступає директор СЗШ № 104 імені Олега Ольжича Юрій Георгійович Ніцу.