XІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих»: підбито підсумки

ImageАктивну участь у проведенні XІ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні (11-17 вересня 2010 року під девізом: «Освіта дорослих для розуміння та соціального партнерства») взяли працівники кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка. За активність та ініціативу, співпрацю та підтримку діяльності голова Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих в Україні» Сергій Іванович Болтівець вручив дипломи доценту Галині Валентинівні Смольниковій та викладачам Олені Василівні Поляковій і Людмилі Іванівні Меленець.
На фото. Активні учасники XІ Міжнародного «Тижня освіти дорослих»-2010
Сайт «Освіта дорослих в Україні»

ImageУ рамках Тижня було проведено Фінальну частину Першого Всеукраїнського народного фестивалю творчості інвалідів «Неспокій серця», Міжнародну науково-практичну конференцію «Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини і суспільства», Міжнародний форум «Культура безпеки, екології та здоров’я», Відкрите засідання координаційного комітету і учасників 10-річного психолого-педагогічного експерименту Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України «Методика формування читацьких умінь у дітей раннього дошкільного віку», вшанування ноосферного навчителя В.Вернадського та зустріч  «Соціальне партнерство для освітнього зростання дорослих селища міського типу».
Організація Об’єднаних Націй офіційно проголосила 2003-2012 роки десятиліттям грамотності, проте не елементарної (такої, як оволодіння читанням і письмом), а грамотності суспільної, яка передбачає оволодіння способами життя в постійно ускладнюваних соціальних взаєминах, опанування мовою і культурою суспільства, у якому живе людина. У XXІ столітті освіченою вважатиметься людина, яка постійно навчається. «Пізнавальні прагнення, реалізовані в пізнавальній діяльності, - за словами талановитого науковця С.І.Болтівця, - є засобом самовідновлення і самозбагачення  духовно-інтелектуальної сфери людського розвитку».