Міжнародна конференція з питань навчання дітей зі слухомовленнєвими порушеннями

Image29 – З0 жовтня 2010 року у м. Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології, методи реабілітації і навчання дітей зі слухомовленнєвими порушеннями». Організатори конференції – Національна асамблея інвалідів України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Науково-виробниче підприємство «Бабос».
З доповіддю «Інклюзивна освіта: витоки, поступ, українські перспективи» виступила доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України А.А. Колупаєва.
На фото. Заступник директора Інституту спеціальної педагогіки А.А.Колупаєва; завідувач центру практичної психології Оболонського району О.В.Хмельова, завідувач ПМПК Оболонського району Н.М.Майстренко та методист НМЦ практичної психології та соціальної роботи  ІППО КУ імені Бориса Грінченка В.В.Шорохова.

Проблемі сприяння захисту прав дітей на здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій було присвячено виступ кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Голови Центральної ПМПК А.Г.Обухівської. Було проведено майстер-класи «Вступ до інклюзивної освіти» та«Універсальний комп'ютерний комплекс та комп'ютерні корекційно-розвивальні та навчальні програми «Живий звук +» та їх роль у навчанні та вихованні дітей з порушеннями слуху та мовлення