3 грудня - Всесвітній День боротьби з ВІЛ/СНІДом

Image17-19 листопада 2010 року відбулася Національна науково-практична конференція з міжнародною участю з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу "За кожне життя - разом", участь у якій узяло понад 700 осіб.
Висвітлювалися питання профілактики ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН); ефективність профілактичних програм для підлітків груп ризику, уразливих дітей та молоді; послуги для жінок комерційного сексу; координація Національної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу; лікування, догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; замісна підтримуюча терапія; та інші.
Т.Бондар, О.Балакірєва, О.Сакович. Охоплення учнівської молоді програмами первинної профілактики ВІЛ та основних джерел отримання інформації: презентація виступу (364 Kb)
В.Пономаренко. Роль первинної профілактики у подоланні епідемії: презентація виступу (957 Kb)
К.Панделі. Соціально-психологічна підтримка дітей та їх родин: презентація виступу (470 Kb)
Сайт ВБО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ”
Проект «Діти плюс»
Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції - СНІДу

На конференції було зазначено, що в освітній сфері (щодо охоплення обов’язковою середньою освітою, рівня державних видатків на освіту тощо) Україна зберігає достатньо високі показники. Разом з тим, реформування галузі освіти лишається вкрай актуальним завданням.
У вересні  2000 року Україна серед  189 країн-членів ООН підписала   Декларацію Тисячоліття ООН, у якій визначено глобальні  Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) до 2015 року. Цього року Міністерство економіки України провело роботу з аналізу стану досягнення ЦРТ в Україні та перегляду завдань і індикаторів ЦРТ, адаптованих для України.
Оновлена матриця ЦРТ складається із 7 цілей, 15 завдань та 33-ох індикаторів для моніторингу прогресу, а саме:
Ціль 1. Подолання бідності;
Ціль 2. Забезпечення якісної освіти впродовж життя;
Ціль 3. Забезпечення ґендерної рівності;
Ціль 4. Зменшення дитячої смертності;
Ціль 5. Поліпшення здоров’я матерів;
Ціль 6. Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу ізапочаткування тенденції до скорочення їх масштабів;
Ціль 7. Сталий розвиток довкілля.
З метою стабілізації епідемічної ситуації в Україні, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу Законом України затверджено Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.
Масштаби поширеності ВІЛ та туберкульозу в Україні серед найвищих у європейському регіоні. Очікується, що в 2015 році кількість осіб з уперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції на 100 тис. населення (індикатор 6.1 Цілі 6) становитиме 49,1 чоловік проти 43,2 осіб у 2009 році; темпи поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу (індикатор 6.2) знизяться до 4 відсотків проти 4,9 відсотка у 2009 році; кількість померлих від хвороби, зумовленої ВІЛ, на 100 тис. населення (індикатор 6.3) становитиме 8 осіб проти 11,7 осіб у 2009 році; рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (індикатор 6.4) скоротиться до 2 відсотків проти 4,6 відсотка у 2009 році.
Зазначені індикатори будуть ураховуватися під час розроблення проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період, а також інших проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.