Затверджено Концепцію літературної освіти.

ImageНаказом МОНМС від 26.01.2011 № 58  затверджено Концепцію літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі. Актуальність Концепції літературної освіти викликана такими чинниками: відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками для дисциплін, що забезпечують літературну освіту; значним перевантаженням літературних курсів, невідповідністю введених до них творів віковим особливостям учнів, що призводить до згасання інтересу до читання;
Концепція літературної освіти
Про підготовку проекту мовної освіти

необхідністю ґрунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу; важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному українському суспільстві;  стрімким розвитком комп’ютерних технологій, мас-медіа, аудіо- й відеопродукції, що витісняють книгу з кола захоплень дітей; потребою формування у молодого покоління активної громадянської позиції; переходом на 11-річне навчання в загальноосвітній школі; введенням профільного навчання.