курс «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі»

ПРОГРАМА
курсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі» для системи підвищення кваліфікації вчителів

Програма розрахована на 48 годин (24 години аудиторних занять+24 години факультативної роботи) та 20 годин  самостійної  роботи вчителів та побудована на базі тренінгу програми  «Intel(R)Навчання для майбутнього». 
Мета навчання за програмою: сформувати у вчителів навички ефективного використання  інформаційно-комунікаційних  технологій при навчанні різних навчальних предметів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, що передбачають самостійну (індивідуальну чи групову)  дослідницьку діяльність учнів. Результатами ефективного навчання за програмою кожним вчителем  є: розроблення та захист перед своїми  колегами власного Портфоліо навчального проекту, що відповідає спеціальним вимогам до його вмісту для його наступного  використання  у  навчальному  процесі загальноосвітніх навчальних закладів.