Значення творчості в роботі керівника освіти

ImageСаме під такою назвою 22 березня 2011 року в НПУ ім. М.П.Драгоманова відбувся одноденний авторський семінар академіка Російської академії освіти, професора, доктора психологічних наук, іноземного члена Академії педагогічних наук України, президента Міжнародного центру гуманної педагогіки Ш.О.Амонашвілі,  ім’я  якого добре відоме освітянам з того часу,  коли про нього заговорили як про педагога-новатора, що пропагує гуманно-особистісний підхід до дитини.
На фото. Ш.О.Амонашвілі та В.І.Ковальчук, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки  та педагогічних інновацій ІППО КУ імені Бориса Грінченка
Одноденний авторський семінар Ш.О. Амонашвілі

Система виховання та навчання за Ш.О.Амонашвілі – це "педагогіка цілісного життя дітей та дорослих", яка будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми, де  педагогами вважають також і батьків.
Зі слів Шалви Олександровича, нашу країну – землю великих педагогів - він відвідує з особливим задоволенням. Упродовж семінару автор ділився  багаторічним досвідом роботи з директорами, завучами, вчителями, дітьми, батьками, розкрив глибокі поняття гуманної педагогіки, висвітлив сучасні проблеми виховання та способи їх розв'язання. Відповідаючи на запитання про зміст поняття "гуманна педагогіка", Ш.О.Амонашвілі каже: «Ця педагогіка сприймає дитину такою, як вона є, погоджується з її природою. Вона бачить у дитині її безмежність, усвідомлює її космічність і веде, готує її до служіння людству протягом усього життя. Вона утверджує особистість у дитині шляхом виявлення її волі й будує педагогічні системи, процесуальність яких визначає любов учителя, оптимізм, висока духовна моральність. Вона заохочує педагогічну творчість і закликає до педагогічного мистецтва».
Головною метою гуманної педагогіки стає виховання Благородної Людини, Благородної Особистості, Благородного Громадянина. Школа Життя, наголошена в концепції гуманної педагогіки, веде дитину через осягнення цінностей свого народу, своєї нації, своєї країни, Батьківщини до осягнення загальнолюдських цінностей; через розвиток почуття громадянськості до відчуття планетарної співпричетності.
Участь у роботі семінару взяла також Валерія Гівіївна Ніорадзе, доктор педагогічних наук, професор.
Учасниками семінару були науковці, студенти, керівники в галузі освіти, директори та завучі шкіл, педагоги та психологи, методисти шкіл та дошкільних закладів, керівники  навчальних закладів.
Учасники семінару отримали неабияке задоволення від спілкування з великим метром педагогіки. Шалва Олександрович власним прикладом заохочує та надихає педагогів, керівників на творчість.
Василь Іванович Ковальчук, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУ імені Бориса Грінченка