Про компетентність учителя зарубіжної/світової літератури

ImageСтатті доцента кафедри методики викладання мов та літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидата педагогічних наук Світлани Сафарян видруковано в збірці «Компетентність учителя ЗЛ: реалізація на уроці. – К.: «Шкільний світ, 2010). У статті «Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя ЗЛ у системі післядипломної педагогічної освіти»  окреслено рівні  оволодіння педагогічною майстерністю:  елементарний, базовий,  досконалий та  творчий. Стаття «Фонові знання як засіб реалізації краєзнавчого та етнокультурологічного методичних принципів під час вивчення художнього твору на уроках ЗЛ» присвячена дослідженню окремих груп фонових знань як наукових систематичних знань, що мають інформаційно-культурологічний характер.