Круглий стіл «Інклюзивна освіта в США та Україні: паралелі та перспективи»

Image20 квітня 2011 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка було проведено Круглий стіл «Інклюзивна освіта в  США та Україні: паралелі  та перспективи», участь у якому взяли представники освітнього департаменту Міністерства освіти штату Делавар (США) на чолі з  директором Джимом Леско (на фото). З вітальним словом до учасників заходу звернувся директор ІППО М.Ф.Войцехівський. Учасники Круглого стола  обмінялися інформацією щодо цілей і змісту інклюзивної освіти в США та Україні. Було зазначено, що основним пріоритетом успішної реалізації інклюзивної освіти в США є заплановані та ретельно організовані вчителями соціальні взаємодії між дітьми з особливостями розвитку та їхніми однолітками з типовим рівнем розвитку. Про експериментально-дослідницьку роботу з проблем інклюзивності освітнього процесу в закладах освіти Києва розповів завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій В.І.Ковальчук. Викладачі ІППО В.В.Шорохова і А.Ю.Крикун розказали про підготовку педагогів навчальних закладів Києва  до  роботи  в умовах інклюзії.
План Круглого стола

ImageКонцепція інклюзивної освіти
Особливості психофізичного та інтелектуального розвитку розглядаються не як характеристика особистості, а як соціальна проблема з урахуванням того, що всі люди різні від природи.
Інклюзивна освіта — гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей — усі діти є цінними й активними членами суспільства.
Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів їхніх родин та суспільства в цілому. Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться не на фізичних або розумових проблемах учнів, а на розвитку їхніх сильних якостей і талантів. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними.
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
А.А.Колупаєва. Інклюзія як напрям освітнього реформування: уривки зі статті
Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація