Конференція з питань реабілітації дітей із порушеннями розвитку

Image18 квітня 2011 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулася міська  науково-практична конференція «Театралізована діяльність як інноваційна форма соціокультурної реабілітації дітей із порушеннями психофізичного розвитку». З доповіддю «Психофізіологічні чинники впливу театралізованої діяльності на дітей» виступив заступник директора Інституту, кандидат психологічних наук Олександр Кочерга. Про психологічні аспекти реабілітації дітей із порушеннями психофізичного розвитку засобами театрального мистецтва йшлося в доповіді провідного наукового співробітника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, кандидата психологічних наук Наталії Бастун.
Програма конференції
Н.Бастун. Розумова відсталість: культурологічний підхід: текст виступу
Л.Остролуцька. Розкриття творчого потенціалу молоді з інвалідністю в ході проведення фестивалю творчості «Повір у себе»: презентація виступу (176 Kb)
В.Шорохова. Розвиток уваги в дітей з інтелектуальною недостатністю у процесі театралізованої діяльності: тези виступу
О.Ткаченко. Театралізована діяльність як один із засобів корекційного навчання дітей із порушеннями мовлення: презентація виступу (1,62 Mb)
А.Крикун. Використання елементів казкотерапії в роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку: презентація виступу (2,12 Mb)
В.Любота. Досвід діяльності народного аматорського театру «Паростки» при Спілці матерів розумово відсталих дітей «Сонячний промінь»: текст виступу

ImageВелике зацікавлення викликали виступи викладача ІППО Валентини Шорохової; головного спеціаліста Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лариси Остролуцької; арт-терапевта Київської психіатричної лікарні № 1 імені І.Павлова, арт-директора Київського центру альтернативного мистецтва та арт-терапії «АРТельнатива» Сергія Еренбурга та інших подвижників реабілітації дітей із порушеннями психофізичного та розумового розвитку.
Незабутнє враження на учасників конференції справив перегляд театралізованих постанов «Стіна. Двері. Ми»  (пластична драма за напрацюваннями студійців театру «Паростки»); етюдних уривків з вистави «Маленькі історії великого міста» (режисер В. Любота, постановка О. Ковальчука); пантомімічних етюдів (виконавці - актори народного інтегрованого театру «Паростки»). Спілкування з юними акторами підтвердило високий професіоналізм та подвижництво керівників театру.