Міський семінар для вчителів біології, які працюють у профільних 10-х класах

Image16 травня 2011 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка біло проведено міський для вчителів семінар біології, що працюють у профільних 10-х класах за підручником С.В. Межжеріна, Я.О. Межжеріної, Т.В.Коршевнюк. Обговорювався зміст навчання біології на профільному рівні в класах біолого-хімічного,  медичного, біотехнологічного та екологічного профілів.
На фото. Один з авторів підручника  Сергій Віталійович Межжерін, доктор біологічних наук, завідувач відділу еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології  ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ,  професор.
Т.В.Коршевнюк. Науково-методичні засади конструювання змісту курсу біології на профільному рівні: презентація виступу (130 Kb)

Навчальний  матеріал підручника розподілено на 6 розділів і 18 тем. До кожної теми в підручнику визначено тему узагальнювального заняття (вона може бути замінена на розсуд  учителя). Навчальна книжка містить велику кількість  практичних і лабораторних робіт, польовий практикум. Перевагу серед  методів викладання слід надавати проблемним лекціям, семінарам-дискусіям, аналізу конкретних ситуацій. Актуальними є організація  роботи в малих групах, проведення короткотривалих практичних і теоретичних досліджень Бажаною є комп’ютерна підтримка у вигляді мультимедійних презентацій та віртуальних лабораторних робіт. Треба звертати увагу на підвищення рівня самостійності учнів у підготовці та презентації навчальних проектів.
Цільовим призначенням практикумів є повторення, поглиблення, розширення та узагальнення знань, отриманих учнями у процесі вивчення теми, розділу,  а також розвиток і вдосконалення експериментальних умінь та навичок. Тематика досліджень є орієнтовною, для їх проведення можуть бути виділені години резервного часу. Тематика  практикумів може також використовуватися для організації проектної діяльності та індивідуальних досліджень учнів. Виконання завдань практикумів ґрунтується на здійсненні учнями різних видів практичної та інтелектуальної діяльності (проведення експерименту, порівняння, розпізнавання, визначення залежності), моделювання, виконання дослідів і підлягає оцінюванню.
Для забезпечення належного рівня оцінювання в класах біологічного профілю слід використовувати рекомендовані Міністерством навчальні посібники з контролю та оцінювання якості біологічної підготовки учнів.