16 листопада - Міжнародний день толерантності

Image«Толерантність – це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями», - стверджував Генеральний секретар ООН (1997-2006 рр.), лауреат Нобелівської премії миру, дипломат із Гани Кофі Аннан. На індивідуальному рівні – це здатність без агресії сприймати думки, погляди та ідеї, які не збігаються із твоїми. Терпимість до чужого тобі способу життя, релігійної, національної й культурної належності, мови, звичаїв, цінностей, почуттів, фізичного і психічного стану, зовнішнього вигляду є головною умовою стабільності й миру в такому різноманітному сучасному світі.
Г.В.Лінчевська. Рекомендації щодо проведення в ЗНЗ заходів із відзначення Міжнародного дня толерантності
Вікіпедія: Толерантність
Вікіпедія: Толерантність
П’ять  фактів про толерантність
Міжнародна суспільна  інформаційна кампанія «Толерантність»

Image16 листопада 1995 р. на XXVIII сесії Генеральної конференції держав-членів ЮНЕСКО було одностайно прийнято Декларацію принципів толерантності. За пропозицією ООН з 1996 р. цього дня відзначають Міжнародний день толерантності.
Під толерантністю в Декларації розуміється «повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності». Декларація проголошує «визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним становищем, мовою, поведінкою і цінностями й мають право жити в світі і зберігати свою індивідуальність».
«Взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного, солідарність, діалог і взаєморозуміння,- говориться в Декларації,- повинні стати нормою поведінки і дій всіх людей без винятку, груп людей, політичних партій, громадських організацій і рухів, адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку людей».
Примусити когось бути толерантним неможливо, адже толерантність - це спосіб мислення, який потрібно формувати змалку. До того ж не слід сплутувати толерантну поведінку з байдужістю чи  рабською терпимістю. Толерантність –  не поступливість, поблажливість чи потурання, не пасивно-терпиме ставлення до навколишніх подій. Толерантна людина не має бути терпима до всього, наприклад до порушення прав людини, маніпуляцій та спекуляцій. Те, що порушує загальнолюдську мораль, не повинно сприйматися толерантно!
Аналізуючи культурну спадщину нашого народу, можна впевнено сказати, що у сприйнятті українця толерантність співвідноситься з поняттями уваги, поваги й любові до людей.