Вітаємо з виданням посібника

ImageВітаємо методиста НМЦ природничо-математичної освіти Ірину Іванівну Задніпрянець із видруком  чудової книжки «Сучасні технології у викладанні фізики», вдячними читачами якої будуть як  молоді, так і досвідчені вчи­телі фізики. Посібник створено з метою допомогти педагогові  зорієнтуватись у питаннях технологічності ви­кладання предмета й умовах застосування відповідної технології. У книжці розглянуто філософські засади педагогічних технологій, підходи до понят­тя технологічності в навчально-виховному процесі, класифікацію технологій залежно від завдань навчання.
Сайт Ірини Задніпрянець
Видавництво «Шкільний світ»

Інформація першої частини посібника дасть учителям можливість пригадати основні принципи та особливості традиційного навчання, форми й методи роботи; ознайомитись із сучасними поглядами на урок у системі традиційного навчання.
Друга частина присвячена інтерактивним технологіям навчання, найбільш поширеним у викладанні предметів природничого циклу, а саме: кооперованому, груповому та проблемному навчанню; їх основним характеристикам, умовам застосування.
У третій частині посібника розглянуто інноваційні освітні технології особистісно орієнтованого навчання, найбільш поширені у викладанні фізики: технологія диференційованого навчання, модульне навчання, тех­нологія розвитку критичного мислення; подано приклади їхнього використання на уроках фізики.