Вiдкрита лекція доцента О.Б.Рудика

Image15 грудня 2011 року в межах проведення тижня кафедри природничо-математичних дисциплiн i технологiй ІППО КУ iмені Бориса Грiнченка доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук Олександр Борисович Рудик (на фото) прочитав вiдкриту лекцiю на курсах удосконалення вчителiв математики. Тема лекцiї - «Перспективи використання кросплатформних iнформацiйних технологiй в освiтi: тести у виглядi коду HTML» Було розглянуто такi питання: проблеми монiторингу й тестування набутих знань, умiнь i навичок з математики, зокрема, невiдповiднiсть змiсту завдань ЗНО усталеним упродовж кiлькох вiкiв уявленням про математику як науку; технологiя створення й використання бази тестових завдань у виглядi HTML-кодiв: вiд рiвня класу до можливого загальнодержавного ЗНО.
Приклад роботи такої бази тестових завдань з iнформатики, створених учителями інформатики, слухачами курсів підвищення кваліфікації (станом на 15.12.2011).
Йшлося і про правила, дотримання яких дозволить редагуванням текстових файлiв пристосувати наявну базу питань з iнформатики до потреб викладача будь-якої дисциплiни.