Шевцова Олена Михайлівна - старший науковий співробітник НДЛ

ImageШевцова Олена Михайлівна - старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Має кваліфікації вчителя біології й хімії та психолога освіти. Закінчила аспірантуру ЦІППО НАПН України. У жовтні 2012 року захистила дисертаційне дослідження на тему «Розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи в умовах інноваційної діяльності».
Автор понад 20 наукових і науково-методичних праць з проблем педагогічної психології та освітніх інновацій.
Сертифікований провідний викладач системи післядипломної педагогічної освіти за Проектом МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» за Компонентом «Професійний розвиток педагогічних працівників».
Коло професійних зацікавлень:
психологія освіти дорослих: психологічні особливості навчання в післядипломній освіті, напрями оптимізації навчання дорослих;
психологія педагогічної діяльності: базові особливості педагогічної діяльності, професійні деформації особистості, психологічні основи педагогічного професіоналізму;
інноваційна педагогіка: психологічний аспект експертизи педагогічних інновацій, вплив включення вчителя в опрацювання педагогічних інновацій на його професійний та особистісний розвиток;
психологія праці та професійного розвитку вчителя: психологічні фактори, умови, механізми, рушійні сили творчої самореалізації вчителя у професії.