Звичайний стрес, весняна депресія чи професійне вигоряння?

ImageУ кого з педагогів не викликає паніки вже сам термін «професійне вигоряння»? Одним із проявів негативної дії професії на особистість (наслідком якого може стати професійна деформація) є так званий феномен психічного вигоряння, який часом сплутують із депресією, а то й зі звичайним стресом… Можемо вас заспокоїти: як між стресом і депресією, так і між депресією й психологічним вигорянням існує не лише різниця, а й істотна відстань. Хоча ці поняття взаємопов’язані, проте (на щастя!) не тотожні.
Вікіпедія: стрес
Вікіпедія: депресія
Бібліотека сімейного лікаря: депресія

Як зазначають психологи та психіатри, стрес (від англ. stress - тиск, натиск; гніт; навантаження; напруга) – це адаптаційний синдром, який мобілізує всі резерви людської психіки. Депресія  (від лат. deprimo — «тиснути») – стан, головні вияви якого – пригніченість, тривога, певна загальмованість мислительних процесів. Психічне вигоряння – затяжний стан психічного виснаження, що виникає під впливом тривалої та недостатньо успішної роботи. Він поєднує відчуття емоційної виснаженості (фізичної слабкості, емоційної спустошеності, втоми), деперсоналізацію (цинічне ставлення до праці й негуманне до людей), редукцію професійних досягнень (усвідомлення фахової неспроможності, а  то й професійного краху, болюче страждання від найменшого неуспіху).
Депресія обов’язково супроводжується почуттям провини (не перевірив вчасно зошити, не заповнив класний журнал), тоді як вигоряння – переживанням гніву (зазвичай перепадає всім, хто трапиться  під руку). Депресія більше пов’язана з емоційним виснаженням, ніж із психічним вигорянням.
Так звана сезонна депресія, спричинювана  вітряною й похмурою погодою, виявляється в нібито несподіваному й бурхливому розвитку депресивних станів. Проте більш вагомі причини депресивних і стресових станів педагога інші.
Стресовий синдром учителя спричинюється передовсім безперервною напруженістю його мисленнєвої та вольової діяльності в щоденній роботі, яка вимагає постійного аналізу та вчасного прийняття оперативних рішень у різноманітних (і непередбачуваних!) ситуаціях шкільного життя. Стрес спричинює суттєві зміни в пізнавальній, емоційній, поведінковій сферах учителя/вихователя, що проявляється в погіршенні  характеристик уваги, пам’яті, мислення, відчутті психологічного напруження та тривожності, зниженні самооцінки, послабленні самоконтролю, прийнятті помилкових рішень.
Стрес і вигоряння різняться за тривалістю й ступенем поширеності. Стрес відчуває кожен.. Вигоряння загрожує тише тому, хто працює з людьми і має високий рівень домагань.
І головне: стрес зовсім не є шляхом до психічного вигоряння! Учителі, які одержують від роботи з дітьми задоволення, працюють у згуртованому дружньому колективі, здатні  успішно долати будь-які стреси і ніколи не мати симптомів вигоряння психічного і, як наслідок, професійного!
Цікаво, що медики наслідком стресу й ознакою прихованої депресії вважають… лінь! Але це вже інша історія.