Серпнева конференція вчителів російської мови та літератури
 27 серпня 2012 року у СШ № 57 відбулася науково-методична конференція вчителів російської мови та літератури «Тенденції розвитку шкільної мовно-літературної освіти», яку відвідали понад 200 осіб. Велике зацікавлення викликали виступи головного спеціаліста відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи МОНМС України Ж.О.Кошкіної «Шкільна філологічна освіта та її пріоритетні завдання» та завідувача кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова, професора, доктора педагогічних наук О.О.Ісаєвої про те, як сучасна дійсність може допомогти вчителю залучити учня до читання.
Програма конференції
Пропонуємо ознайомитися з матеріалами виступів:
Е.А.Исаева. Как увлечь учащихся чтением
Е.А.Исаева. Как увлечь учащихся чтением: презентація
А.О.Мельник. О структуре заданий, критериях оценивания олимпиадных работ по русской литературе и типичных ошибках школьников
Л.Т.Коваленко Написание академического эссе: презентація
В.А.Корсаков. Виды проверочных заданий в учебнике
Н.Л.Мишатина. Методика и технология освоения жанра эссе на основе концептов русской культуры
Лінгвокультурологічні аспекти викладання російської мови в ЗНЗ було висвітлено у виступі О.Л.Федкевич, старшого наукового співробітника лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук. З методичними рекомендаціями щодо проведення уроку контролю знань російської мови виступив автор підручників з російської мови науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України В.О.Корсаков. Після пленарного засідання було проведено майстер-клас «Методика написання академічного есе» (Л.Т.Кoваленко, старший викладач кафедри методики мов та літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка) та круглий стіл «Теоретичні основи аналізу художнього тексту», у якому було обговорено методику аналізу художнього тексту та проведено аналіз виконання творчих завдань учасниками IV етапу Всеукраїнських олімпіад з російської мови та літератури.