Конференція з фізичного виховання
КонференціяНавчаючи інших, завжди навчайся сам

28 серпня 2012 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась науково-методична конференція «Шляхи підвищення інтересу школярів до занять фізичною культурою та зміцнення здоров'я». У роботі взяли участь методисти РНМЦ, голови РМО РНМЦ з фізичної культури.
Педагогічне спілкування як засіб виховання і навчання учнів
Ю.В.Черпак. Методична підготовленість вчителя до уроку з фізичної культури: презентація
С.В.Гозак. Гігієнічні аспекти організації занять з фізичної культури у школі: презентація

На конференції Ю.В.Черпак - методист вищої категорії НМЦ здоров'я, фізичної та естетичної культури ІППО КУ імені Бориса Грінченка виступив з доповіддю на тему «Методична підготовка вчителя в контексті формування інтересу школярів до занять фізичною культурою». Питання про «Навчально-методичне забезпечення предмета «Фізична культура» у ЗНЗ в своєму виступі розкрила В.В.Деревянко - начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основ здоров'я, фізичної культури та захисту Вітчизни Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України.
З доповіддю на тему: «Вимоги до матеріально-технічного забезпечення фізкультурно - оздоровчої роботи зі школярами» виступив методист вищої категорії координаційного центру фізичної культури і спорту ГУОН м. Києва С.Б.Мельник. Актуальним став виступ «Гігієнічні аспекти організації фізичної культури у школі» С.В.Гозак, завідувача лабораторії гігієни навчальної діяльності дітей Інституту гігієни та медичної екології імені О.М.Марзєєва АМН України, к.м.н.
Про «Підвищення якості медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням школярів м. Києва в рамках реалізації профілактичної програми: Ваше здоров'я у - Ваших руках» доповів Р.І.Романишин - лікар Київського центру спортивної медицини. І.А.Байдак - учитель фізичної культури першої категорії СЗШ № 230 Святошинського району, методист-кореспондент ІППО КУ імені Бориса Грінченка в своєму виступі всебічно розкрила тему: «Стиль спілкування вчителя і учня як вирішальна умова формування інтересу школярів до занять фізичною культурою».
У роботі науково-методичної конференції взяв участь К.О.Дмитренко - головний редактор науково-методичного журналу «Фізичне виховання в сучасній школі», який висвітлив учасникам конференції специфіку роботи видавництва та фахового журналу. Розглянуті на конференції актуальні питання, побажання по змісту та тематиці журналу викликали в учасників жвавий інтерес та зацікавленість. Від видавництва всі учасники конференції отримали примірник журналу № 4, 2012 р.

Науковий керівник методичної конференції В.В.Деревянко - начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основ здоров'я, фізичної культури та захисту Вітчизни Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН молоді та спорту України.

Відповідальний за проведення методичної конференції Ю.В.Черпак - методист вищої категорії НМЦ здоров'я, фізичної та естетичної культури ІППО КУ імені Бориса Грінченка.