Кафедра методики мов та літератури

Кафедра здійснює фахове удосконалення педагогічних працівників з таких напрямків і спеціальностей:
      учитель української мови та літератури;
      учитель зарубіжної літератури;
      учитель англійської мови;
      учитель французької мови;
      учитель іспанської мови;
      учитель німецької мови;
      учитель східних мов;
      учитель російської мови та літератури;
      заступник директора з іноземних мов загальноосвітнього навчального закладу. 

Робота кафедри спрямована на:
-  надання допомоги вчителям, заступникам директорів з іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів в оволодінні змістом освіти, набутті ними професійної компетентності;
-  дослідження актуальних проблем теорії та методики шкільної мовної та літературної освіти;
-  розгляд особливостей чинних програм, сучасних підручників та посібників;
-  ознайомлення з загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення,  викладання, оцінювання;
-  ознайомлення з роботою у Проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО;
-  ознайомлення з новими педагогічними сучасними інтерактивними технологіями навчання та сучасними формами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх  навчальних закладах;
-  організацію позакласної роботи з учнями.