Подана інформація допоможе вчителям української літератури

Подана інформація допоможе вчителям української  літератури:
§          зсувати суть сучасного підходу до літературної освіти школярів;
§          збагнути особливості навчальних програм з української літератури;
§          одержати цінну літературознавчу інформацію;
§          збагатитися конкретними фаховими компетенціями щодо аналізу літературного процесу та аналізу й інтерпретації  окремого художнього твору;
§          скласти уявлення про підручники літератури для 12-річної школи;
§          підпорядковувати зміст навчального матеріалу, методи й форми пізнавальної діяльності учнів триєдиній меті уроку;
§          поділяти мету уроку на навчально-виховні завдання й вибудовувати «дерево цілей» уроку;
§          вибирати ефективні засоби для реалізації виховного й розвивального аспектів уроку літератури;
§          зорієнтуватись у потоці педагогічних інновацій;
§          ознайомитися з досвідом колег;
§          підготуватися до уроків. 

Корисну інформацію вчителі української літератури зможуть отримати на таких Інтернет-сайтах: 
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка
Національна спілка письменників України
Українська література: електронна бібліотека
Українська бібліотека «Джерело» 
EXLIBRIS - українська електронна бібліотека
Сорока Білобока