Семінар ІППО для вчителів української літератури
Фрагмент панно Михайла Жука «Чорне й біле» 7 листопада 2012 року спільними силами ІППО КУ імені Бориса Грінченка та Літературно-меморіального музею-квартири Павла Тичини було проведено методичний семінар «Тичина-художник: мистецьке формування особистості, коло спілкування, коріння естетизму» для вчителів української мови та літератури. Словесники ознайомилися з обставинами життя та різнобічною творчістю автора «Сонячних кларнетів» і «Золотого гомону», що, як писав Василь Стус, «цілком відповідав тим вимогам, які ставив до поета великий Гете: він музикував і малярствував».
На фото. Фрагмент панно Михайла Жука «Чорне й біле» (1912-1914) у стилі «модерн», у техніці акварелі. З кларнетом - Павло Тичина.
Сайт Літературно-меморіального музею-квартири Павла Тичини в м. Києві
Інтерв'ю директора музею П. Тичини Т.В.Сосновської газеті «День»
Директор музею Т.В.Сосновська розповіла словесникам про особливості освіти кінця ХІХ - початку ХХ століття, коли уроки мистецтва та мистецтвознавства були обов'язковою складовою навчання. Тож П.Тичина, як і інші діячі культури, що народилися в останній чверті ХІХ століття, у своїй освіті мали невід'ємну мистецьку складову, яка, без сумніву, впливала на формування їхньої особистості, світогляду, естетичного сприйняття навколишнього світу, сприяла розвитку їхніх вроджених талантів.
Відбулася зацікавлена розмова про брак мистецької та естетичної складової у вихованні сучасної молоді, наслідком якої стає схиляння перед квазікультурою, поширення кітчу та низький рівень загальної культури. Все це перешкоджає учням пізнавати й сприймати кращі взірці літератури.
Також на семінарі йшлося про необхідність формування в учнів тієї культурної основи, яка є обов'язковим мінімумом для будь-якої гармонійної особистості, та завдання вчителя української літератури в цій царині.
Розмова завершилася оглядом експозиції музею-квартири Павла Тичини й була сфокусована саме на мистецькій, гармонійній та естетичній складовій життя, побуту та вчинків митця.