2013-й – Рік дитячої творчості в Україні
Дитяча творчістьУказом Президента України 2013 рік оголошено Роком дитячої творчості. Мета заходів, які буде проведено цього року, - сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їхнього творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення та підтримка талановитих і обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля, удосконалення виховної роботи та розбудова системи позашкільної освіти.
Кабміну України доручено до 1 лютого 2013 року розробити План підготовки та проведення Року дитячої творчості.
Указ Президента України № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»
Вікіпедія: творчість
Науковці виділяють творчість наукову, технічну, літературну, музичну, образотворчу, ігрову, навчальну, побутову, військову, управлінську, ситуаційну, комунікативну. Звісно, така класифікація умовна. У реальному житті ми маємо справу переважно не з «чистими» видами творчості, а з їх комбінацією.
Головна характеристика творчості - створення нового. Бути творчою людиною означає в усе навколо вносити своє, індивідуальне, унікальне, оригінальне й неповторне. Для цього потрібно вміти виходити за узвичаєні рамки, не боятися мислити, уявляти, фантазувати.
Творчість - це стан людського духа, що виявляється в яскравому вияві внутрішньої суті творця, гострого відчуття ним зв'язку зі світом і переживання неймовірної внутрішньої свободи. Здібності до творчості - не сукупність певних якостей, а особливий стан психіки, мобілізованої та зміненої специфічним ставл енням творця до світу й самого себе. Творчим людям притаманні цілісність, здатність бачити те, чого не бачать інші, висока чутливість, певні особливості пам'яті, що проявляються в швидкому засвоєнні головного і легкому забуванні другорядного, в здатності пригадати малосуттєві дрібниці; пам'ять на рідкісні в повсякденному житті слова, образи, факти; здатність помічати й розуміти багатозначність слів, відчувати певні підтексти; а ще - швидкість, гнучкість, оригінальність, відкритість мислення, вміння узагальнювати явища, на перший погляд, між собою не пов'язані.
Важливі умови творчості - спроможність до сприйняття нових ідей, здатність знаходити й порушувати проблеми, сміливість, ініціативність, незалежність суджень та оцінок і водночас самокритичність. Творчість окрилює, наповнює відчуттям повноти життя, суголосності творця зі світом. На думку психологів, саме це є головним критерієм переживання людиною щастя.
Творчі люди наділені фізичним та душевним здоров'ям, оскільки для «включення» механізму творчості мають бути повноцінно задіяні такі компоненти, як енергопотенціал, психомоторика та критичність, а це можливо для людей морально сильних та гармонійних.
Психологи розрізняють поняття «креативна особистість» і «особистість творча». Креативною називають особистість, яка має внутрішні передумови для творчої діяльності: особистісні утворення, специфіку когнітивної сфери, нейрофізіологічні задатки, що зумовлюють її творчу активність, тобто не стимульовану ззовні пошукову та перетворювальну діяльність. Отже, креативність особистості - детермінанта її творчої активності. Творчою називають креативну особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула потрібні для актуалізації творчого потенціалу додаткові мотиви, особистісні утворення, здібності, що сприяють досягненню творчих результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності.
Джерело: Психологія творчості, види творчості