Засідання Вченої ради ІППО 17 січня 2013 року
 17 січня 2013 року на засіданні Вченої ради ІППО було заслухано доповідь заступника директора ІППО КУ імені Бориса Грінченка О.В.Кочерги «Про приведення змісту психолого-педагогічної, методичної, інформаційної та соціально-гуманітарної підготовки слухачів курсів ПК до вимог інформаційного суспільства».
Вичерпну інформацію про діяльність наукової школи доктора історичних наук, професора Ф.Л.Левітаса надав її керівник. Члени Вченої ради прослухали та обговорили доповідь заступника завідувача НМЦ ІТ В.В.Бойченка про засади розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній, науково-методичній та організаційно-технічній діяльності Інституту та затвердили Концепцію інформатизації ІППО на 2013-2015 рр.
У виступі методиста НМЦ ІТ В.О.Бонара йшлося про особливості наповнення інституційного репозиторію КУ імені Бориса Грінченка. Було заслухано питання «Про затвердження методичних матеріалів педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічного звання «Учитель-методист», «Психолог-методист».
Л.О.Кухар. «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку» (гімназія №191 ім. П.Г.Тичини): презентація виступу (12,8 Мб)
Т.В.Козлова. «Проектування та апробація сценаріїв модульно-розвивальних занять з української мови» (ліцей №157): презентація виступу (2,64 Мб)
О.С.Мирна.  «Розробка та упровадження моделі «Школа повного дня» в практику діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (СЗШ №25): презентація виступу (2,51 Мб)
Л.В.Ярошенко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток» (СЗШ №251): текст виступу
Г.С.Долматова. «Театральний клас» (СШ №23): презентація виступу (12,9 Мб)
О.М.Шиловська. «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» (ПШ №312): презентація виступу (1,19 Мб)
 Члени Вченої ради затвердили звіти про хід виконання етапів науково-дослідної роботи в таких ЗНЗ столиці: СШ №23 («Театральний клас», доповідач - Долматова Ганна Сергіївна, заступник директора СШ №23), гімназія №191 ім. П.Тичини («Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку», доповідачі - Кухар Любов Олексіївна та Павленко Олена Петрівна, науковий керівник експерименту), ліцей №157 («Проектування та апробація сценаріїв модульно-розвивальних занять з української мови», доповідач - Козлова Тамара Василівна, заступник директора з науково-методичної роботи ліцею), СЗШ №25 («Розробка та упровадження моделі «Школа повного дня» в практику діяльності загальноосвітнього навчального закладу», доповідач - Мирна Олена Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи), ПШ №312 («Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток», доповідач - Шиловська Олена Миколаївна, психолог початкової школи), СЗШ №251 («Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток», доповідач - Ярошенко Лідія Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи школи).