Засідання Вченої ради ІППО 21 лютого 2013 року
 Члени Вченої ради заслухали звіти завідувачів кафедр методики та психології дошкільної і початкової освіти Н.М.Дятленко та методики природничо-математичної освіти та технологій Я.Ю.Якуніна про хід виконання наукової теми Університету та наукової теми Інституту.
Із ходом виконання проекту Програми розвитку ІППО 2011-2015 рр. «Психолого-методичне супроводження професійної діяльності молодих учителів ЗНЗ» ознайомив В.І.Ковальчук, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій. Про хід виконання проекту Програми розвитку ІППО в 2011-2015 рр. «Творчий учитель», організацію та проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013» членів Вченої ради поінформувала Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи ІППО.
Н.М.Дятленко. Звіт про виконання наукової теми кафедри: презентація виступу (850 Кб)
Я.Ю.Якунін. Формування професійної компетентності вчителів предметів природничо-математичного і технологічного циклу засобами ІКТ: презентація виступу (3,1 Мб)
В.І.Ковальчук. Психолого-методичне супроводження професійної діяльності молодих вчителів ЗНЗ (334 Кб)
Г.П.Бондарчук. Організація та проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2013" (1,5 Мб)
В.І.Садовніченко. Створення загальношкільної моделі художньо-естетичного розвитку учнів: презентація виступу (452 Кб)
Л.М.Фунікова. Звіт про результати дослідно-експериментальної діяльності школи: презентація виступу (900 Кб)
Л.А.Кузьменко. Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості: презентація виступу (538 Кб)
С.В.Підгурна. Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості: презентація виступу (1,4 Мб)
Л.П.Галабурда. Застосування діяльнісного методу навчання у викладанні природничо-математичних дисциплін: презентація виступу (1,9 Мб)
Вчена рада затвердила звіти про хід виконання етапів науково-дослідної роботи в таких ЗНЗ столиці: школа-інтернат №26 («Інтеграція дітей із синдромом Дауна в спеціальне освітнє середовище», доповідач - Павлюченко Ольга Миколаївна, директор ЗНЗ №26); СЗШ №245 («Створення загальношкільної моделі художньо-естетичного розвитку учнів», доповідач - Садовніченко Вікторія Іванівна, директор СЗШ №245); СЗШ №152, 250, 221 («Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток», доповідачі - Фунікова Людмила Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ №152, Кузьменко Людмила Альбертівна, заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ №250, Підгурна Світлана Володимірівна, заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ №221); СШ №307 («Застосування діяльнісного методу навчання у викладанні природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток», доповідач - Галабурда Леся Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи СШ №307), СШ №23 («Школа здоров'я», доповідач - Долматова Ганна Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи СШ №23).