Семінар ІППО для вчителів українознавства
О.Л.Баталова
Директор гімназії
О.Л.Баталова 
27 лютого 2013 року в гімназії № 153 імені О.С.Пушкіна відбувся науково-методичний семінар для методистів РНМЦ, учителів українознавства, керівників шкільних музеїв, лабораторій, кабінетів, гуртків та факультативних курсів українознавчого (народознавчого, етнографічного) спрямування «Феномен української музично-пісенної творчості в соціокультурному просторі та шкільному українознавстві». Цього разу в роботі семінару взяли участь учителі музичного мистецтва.
Семінар був організований кафедрою методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання та НМЦ суспільствознавства та українознавства ІППО.
В.П.Коротя-Ковальська. Українознавчий аспект української народної пісні в гуманітарному та освітньому часопросторі: текст виступу
Ю.В.Беззуб. Дослідження української народної пісенної творчості в добу національного відродження ХІХ - початку ХХ ст. (видатні постаті): презентація виступу (2,89 Мб)
І.А.Дирдира. Феномен музичної творчості як духовний компонент пізнання: презентація виступу (2,63 Мб)
І.В.Кривенко. Виховання соціокультурної свідомості школярів через використання традицій української музичної культури: презентація виступу (6,69 Мб)
Гімназія № 153 імені О.С.Пушкіна вже вдруге за останній рік приймала у своїх стінах учасників учительських українознавчих науково-методичних зібрань. Отож можна стверджувати, що співпраця між ІППО та навчальним закладом набуває рис традиційності.
На початку семінару директор гімназії Олена Львівна Баталова у виступі «Українознавчі напрями діяльності гімназії № 153 імені О.С.Пушкіна: традиції, сучасність, перспективи» ознайомила присутніх із різновидами і особливостями українознавчої роботи в очолюваному нею закладі з російською мовою викладання, відзначивши, що кафедра української мови і літератури, як і весь педагогічний колектив, спрямовують свої зусилля на формування у вихованців національно-патріотичного світогляду та громадянської свідомості.
Крім традиційних засобів навчально-виховної роботи, такому завданню підпорядковані різноманітні форми музейної педагогіки: в гімназії діє два музеї - музей історії гімназії (у 2010 р. йому присвоєно звання «Зразкового музею» серед шкіл Києва) та заснований ще 1959 р. музей О.С.Пушкіна, а також кабінет українознавства. Останній створений учнями під керівництвом учителя української мови і літератури Олександра Миколайовича Соги і за різноманітністю й оригінальністю представлених експонатів з народного життя та побуту кінця ХІХ-ХХ ст. заслуговує офіційного статусу гімназійного музею, отримання якого в найближчому майбутньому ми й побажаємо його створювачам. У гімназії ведеться активна народознавча і країнознавча гурткова робота, працюють творчі шкільні майстерні, проводяться тематичні конкурси тощо.
Учитель початкових класів гімназії імені О.С.Пушкіна Ірина Анатоліївна Дирдира у своєму виступі розкрила феномен музично-пісенної творчості як компонента духовного пізнання дітьми оточуючого світу та складної царини людських взаємовідносин, акцентувавши на можливостях використання музики і пісні у морально-етичному вихованні школярів.
Велике зацікавлення учасників семінару викликав виступ «Українознавчий аспект української народної пісні в
В.П.Коротя-Ковальська та Ю.В.Беззуб
В.П.Коротя-Ковальська,
Ю.В.Беззуб 
гуманітарному та освітньому часопросторі» старшого наукового співробітника відділу культурології Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, Відмінника освіти України, Народної артистки України Валентини Павлівни Короті-Ковальської. Пройшовши школу народного співу, маючи за плечима величезний творчий і педагогічний досвід, багаторічну гастрольну діяльність як в Україні, так і за кордоном (у Франції, Бельгії, Швейцарії, Англії, Польщі, Чехії, Словаччині, США, Канаді та ін. країнах), знана артистка-співачка, учасниця тріо «Золоті ключі» (разом із Народними артистками України Ніною Матвієнко і Марією Миколайчук), щиро поділилася з присутніми власним баченням народно-пісенної обрядової творчості українців як відображенням сонячного сільськогосподарського річного циклу. Вона наголосила, що саме свята календарно-обрядового кола передбачають просвітленість атмосфери, ігрову імпровізацію, витончений гумор і тонкий ліризм, одухотворену сердечність, що дуже позитивно впливає на здоров'я людини.
На глибоке переконання Валентини Павлівни, народна поезія і пісня є одним із наймогутніших чинників у вихованні національної свідомості, духовного аристократизму, високої особистої й родинної моралі. Українська пісня, особливо давня, автентична, створює умови, за яких людина відкривається як сутнісна та мисляча особа. На всіх етапах розвитку музичної педагогіки хоровий спів використовувався як могутній засіб впливу на формування особистості, розвиток її музичної та духовної культури і тепер є одним з найважливіших факторів розвитку музичного слуху, формування вокально-хорових навичок, поглиблення знань у галузі хорової літератури, теорії та історії музики, художнього смаку. Спів, як виконавчий процес, розвиває не тільки музичні здібності, а й пам'ять, увагу, уяву, самостійність, наполегливість, уміння слухати інших, емоційність, - наголосила В.П.Коротя-Ковальська.
Викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО Юрій Віленович Беззуб висвітлив внесок видатних особистостей української фольклористики ХІХ - початку ХХ ст. (збирачів української народнопісенної творчості М.Цертелєва, З.Доленги-Ходаковського, М.Максимовича, І.Срезневського, А.Метлинського, Т.Рильського, М.Лисенка, В.Антоновича, М.Драгоманова, Б.Грінченка та ін.) в українське національне відродження та проаналізував проблематику української музично-пісенної традиції в навчальних програмах з українознавства для дітей дошкільного віку та учнів ЗНЗ.
Учитель музичного мистецтва гімназії № 153 Ірина Василівна Кривенко зупинилася на непересічних можливостях використання традицій української музичної культури у вихованні соціокультурної свідомості школярів. На яскравих прикладах педагог проілюструвала різноманітні способи залучення дітей до вивчення української музики і пісні в контексті надбань світової музично-пісенної культури, зупинилася на можливостях відтворення духу певної історичної епохи через вивчення пісень, усвідомлення єдності роду і родини представниками сучасних поколінь. ЦікавЮ.В.Беззуб, О.М.Сога з учасниками творчої музично-пісенної майстерніими виглядали конкретні форми поєднання музичної культури з науково-дослідницькою і пошуковою роботою школярів, зокрема у вивченні питання про імена композиторів і музикантів у назвах вулиць Києва та України.
Родзинкою семінару став виступ учасників творчої музично-пісенної майстерні старшокласників гімназії № 153 під керівництвом учителя-ентузіаста Олександра Миколайовича Соги. Народження нового творчого колективу в гімназії стало результатом вивчення традицій української пісні. Юні співачки виконали зразки фольклорних творів календарно-обрядового циклу та сучасні українські пісні.
У роботі семінару взяли участь 45 педагогів, це працівники ІППО КУ імені Бориса Грінченка, методисти НМЦ Управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій, учителі столичних шкіл, гімназій і ліцеїв.
На фото внизу. Ю.В.Беззуб, О.М.Сога з учасниками творчої музично-пісенної майстерні старшокласників гімназії № 153.