Засідання Вченої ради ІППО 11 квітня 2013 року
 11 квітня 2013 року відбулося чергове засідання Вченої ради Інституту. Про хід виконання кафедрами наукової теми Київського університету імені Бориса Грінченка та наукової теми Інституту післядипломної педагогічної освіти доповіли Ф.Л.Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання, та завідувач кафедри методики мов і літератур В.М.Буренко. Про наповнення науковими працями інституційного репозиторію КУ імені Бориса Грінченка йшлося у виступі заступника директора Інституту О.В.Кочерги. Про виконання наукового проекту кафедри методики мов і літератур «Шлях до успіху (дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми)» розповіла завідувач кафедри В.М.Буренко.
Г.А.Мартич. Формування та розвиток інтелектуальних здібностей учнів при вивченні предметів природничо-математичного циклу за науково-педагогічним проектом «Росток»: презентація виступу (509 Кб)
С.В.Овсієнко. Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток обдарованості дитини за науково-педагогічним проектом «Росток»: презентація виступу (1,02 Мб)
О.В.Литвинчук. Розвиток творчих здібностей особистості на основі впровадження принципів науково-педагогічного проекту «Росток»: презентація виступу (1,14 Мб)
М.Ю.Карпінська. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу з предметним викладанням у початковій школі: презентація виступу (496 Кб)
Н.М.Бабич. Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»: презентація виступу (10,7 Мб)
В.В.Радченко. Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх учителів інформатики: презентація виступу (1,70 Мб)
О.А.Клюй. Вплив християнських традицій українського народу на формування цінностей здорового способу життя: презентація виступу (2,40 Мб)
О.В.Кочерга. Вплив баламетрики на психофізичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами в навчально-корекційному процесі: презентація виступу (115 Кб)
К.Савельєва. Організація тьюторського супроводу допрофесійної підготовки та профільного навчання в інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі: презентація виступу (118 Кб)
В.М.Буренко. Науково-педагогічний проект «Шлях до успіху»: презентація виступу (473 Кб)
Про хід виконання етапів науково-дослідної роботи членам Вченої ради доповіли: психолог СЗШ № 168 К.Савельєва (дослідження «Організація тьюторського супроводу допрофесійної підготовки та профільного навчання в інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі»), заступник директора гімназії №261 Н.М.Бабич (дослідження «Розвиток інтелектуальної складової особистості учня початкової школи на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»), заступник директора СШ № 112 ім. Т.Шевченка М.Ю.Карпінська (експеримент «Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу з предметним викладанням у початковій школі»); заступник директора СЗШ № 248 О.В.Литвинчук (експеримент «Розвиток творчих здібностей особистості на основі впровадження принципів науково-педагогічного проекту «Росток»); психолог СНВК «Лілея» С.В.Овсієнко (дослідження «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток обдарованості дитини за науково-педагогічним проектом «Росток»); заступник директора СЗШ № 286 Г.А.Мартич (дослідження «Формування та розвиток інтелектуальних здібностей учнів при вивченні предметів природничо-математичного циклу за науково-педагогічним проектом «Росток»); заступник директора СШ №91 В.В.Радченко (експеримент «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх учителів інформатики»); директор СЗШ №5 О.А.Клюй (дослідження «Вплив християнських традицій українського народу на формування цінностей здорового способу життя»); заступник директора ІППО О.В.Кочерга (експеримент «Вплив баламетрики на психофізичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами в навчально-корекційному процесі»).
Члени Вченої ради обговорили та схвалили до друку рукопис методичного посібника «Розвиток ІКТ-компетентності вчителя» за загальною редакцією завідувача НМЦ експериментальної педагогіки і педагогічних інновацій В.І.Ковальчука.