14 квітня 2013 року - 125 років від дня народження мовознавця Л.А.Булаховського
Л.А.БулаховськийЯк стверджує Сергій Кримський, саме академік Булаховський провів свого часу експеримент: проаналізувавши помилки в написах старослов'янською мовою періоду Київської Русі, він довів, що їх могли зробити тільки люди, які мислили українською. «Булаховський знав багато і в своїх викладах не йшов на компроміси із сумлінням», - писав колишній аспірант лінгвіста Юрій Шевельов (псевдонім Юрій Шерех).
Один із найяскравіших українських мовознавців середини ХХ ст., Леонід Арсенійович Булаховський (1888-1961) понад 50 років життя присвятив науці й викладацькій роботі.
Вікіпедія: Л.А.Булаховський
Учителю-словеснику: Т.Путій. Шкільний курс граматики в лінгводидактичній концепції Л.А.Булаховського
А хіба не близька нам висловлена Л.А.Булаховським-методистом думка про те, що «граматичні поняття становлять цінність не самі по собі, а як засіб опанувати мову»? Ще в 30-х роках науковець закликав розвантажити шкільні підручники, стверджуючи, що «в шкільній граматиці не місце класифікаторству заради класифікаторства і що знайомство учнів з формами словозміни не повинно виходити за рамки потрібного для вільного їх опанування», тоді як «деякі підручники подають мало не цілі дисертації».
Актуальними в контексті модернізації вітчизняної освіти є положення лінгводидактичної концепції Л.А.Булаховського щодо врахування соціально-психологічної природи мови та розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності учнів.
Приблизна програма того, що, на його думку, було обов'язковим у мовному курсі, охоплювала склад слова, з метою вироблення свідомого ставлення до семантики в широкому розумінні і до орфографії; граматику, до складу якої входили морфологія, синтаксис та пунктуація, а також практику усного й писемного мовлення. Обов'язковими теоретичними питаннями загального мовознавства, які мали зайняти помітне місце в шкільному навчанні, Л.А.Булаховський називав проблеми походження мови та питання мовного розвитку.
У 20-30 роки вчений опублікував близько 70 праць, що відіграли важливу роль у професійному становленні вчителів мови. Неодмінними складовими процесу фахового становлення вчителя мови Л.А.Булаховський ввважав розуміння словесником природи мовних явищ і прагнення  до постійного розширення свого лінгвістичного світогляду, готовність учителя бути новатором, активним творцем педагогічного процесу; підвищення рівня мовленнєвої культури; безперервність самого процесу підвищення кваліфікації.
Своє витлумачення питання двомовності він майже цілком будує на вченні О.Потебні та інших учених, побудовані на експериментах. Він доводить, що практично здійснювана двомовність негативно впливає на психіку індивідів та цілих народів. Тільки рідна мова здатна забезпечити найбільшу точність висловлення думки, влучний вибір слів, зберегти цілісне світосприймання. «На цьому й грунтується пристрасть людей і цілих народів саме до рідних мов з їх світоглядним і побутовим корінням».