І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з питань інноваційної діяльності
 18 квітня 2013 року на сайті ІППО Чернівецької області було проведено І Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті». Активну участь у заході взяли співробітники НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУ імені Бориса Грінченка, а також керівники київських ЗНЗ, у яких проводиться науково-дослідна робота з виступами яких пропонуємо ознайомитись.
О.М.Шевцова. Особливості емоційно-оцінкової складової професійної самосвідомості вчителів-інноватиків
Г.В.Шапаренко. Дослідно-експериментальна діяльність у навчальних закладах міста Києва
С.В.Якубов. Використання платформи веб-конференцій SMART BridgIt для проведення он-лайн уроків у загальноосвітній школі
Г.В.Гмиря, директор СЗШ № 201 м. Києва. Організаційно-методичні умови допрофесійної підготовки учнів у медичних профільних класах ЗНЗ в умовах співпраці з вищим навчальним закладом та закладом охорони здоров'я
О.М.Павлюченко, директор спеціальної школи-інтернату №26, Н.О.Маркарчук. Актуальність експерименту в сучасному навчальному закладі
А.І.Головацька, заступник директора середньої школи №120 м. Києва, Т.О.Яковлєва. Психологічний супровід освітньої діяльності в умовах експерименту «Школа повного року навчання»
Сайт НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУ імені Бориса Грінченка
Сайт ІППО Чернівецької області
Напрями роботи конференції:
• Сучасний стан та напрями розвитку інновацій у системі освіти України.
• Зарубіжний досвід організації інноваційної діяльності закладів освіти.
• Методологічні та методичні основи впровадження інновацій у діяльність навчального закладу.
• Дослідно-експериментальна діяльність у навчальних закладах різних рівнів: досвід роботи, проблеми та перспективи.
• Компетентнісний підхід та його місце у роботі навчальних закладів.
• Роль інформаційно-комп'ютерних технологій в організації інноваційної діяльності закладів освіти.
• Інклюзивна освіта як потреба сучасного суспільства.
• Психологічний супровід освітньої діяльності.
• Управлінські аспекти інноваційної діяльності.
• Інновації в управлінні освітою.