Тренінг ІППО «Розвиток критичного мислення молодших школярів»
 Які організувати групову роботу так, щоб сприяти розвитку критичного мислення учнів? Як доцільно розподілити учнів на групи? Як залучити молодших школярів до конструктивної взаємодії під час групової роботи? На ці запитання відповідали вчителі початкової школи - учасники тренінгу «Розвиток критичного мислення молодших школярів у процесі групової роботи», який 16 квітня 2013 року відбувся в гімназії №143 Оболонського району. Про особливості організації групової роботи на уроках у початковій школі розповіла заступник директора гімназії № 143 Л.І.Гула. Тренери Міжнародного проекту «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» методист НМЦ дошкільної та початкової освіти ІППО Ку імені Бориса Грінченка І.О.Большакова та вчитель-методист гімназії №143 В.О.Сікачина ознайомили педагогів зі стратегіями групової роботи «Джигсоу 1», «Джигсоу 2». Про свій досвід упровадження групових методів роботи на уроках читання та природознавства розповіла учитель гімназії № 143 Т.Ф.Ковальчук.
Вікіпедія: Методика розвитку критичного мислення
Л.І.Гула. Організаційно - методичні умови підготовки вчителя до розвитку критичного мислення молодших школярів у межах внутрішкільної методичної роботи
Т.Ковальчук. Опис явищ природи у статті науково-публіцистичного характеру (М.Янко. "Незвичайні дощі"): урок позакласного читання для 4 учнів класу
Критичне мислення
Сайт гімназії № 143