Тренінг «Імідж сучасного педагога» для співробітників ІППО
 15 травня 2013 року в рамках Фестивалю науки було проведено тренінг «Імідж сучасного педагога» для співробітників ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
Індивідуальний імідж сучасного педагога - одна з малодосліджуваних проблем. Це явище цікаве для педагогічної психології насамперед у світлі нових вимог, що ставляться до педагога в умовах побудови демократичного громадянського суспільства в незалежній Україні, де на першому плані стоять гуманістичні цінності цивілізації - цінність особистості, її вільного духовного та морального розвитку.
Імідж - емоційно забарвлений образ когось чи чогось, що склався в масовій свідомості. Під «образом» треба розуміти не тільки візуальний, зоровий образ, а й спосіб мислення, дій, учинків. Це й уміння спілкуватись, мистецтво говорити й особливо слухати. Разом із тактом, освітою, діловими якостями наша зовнішність є або продовженням наших достоїнств, або ще однією негативною рисою, що заважає життю та кар'єрі. Тому тема тренінгу є актуальною для викладачів ІППО та для вчителів навчальних закладів м.Києва. 
Мета тренінгу - формування в педагогів уявлень про імідж як цілеспрямовано або стихійно створюваний образ суб'єкта з метою здійснення соціально-психологічного, емоційно-психологічного впливу на цільову аудиторію.
Завдання тренінгу - поглибити знання про методи, принципи формування ефективного особистісного імідж-образу, його психологічні властивості. Учасники імідж-тренінгу мають ознайомитися з базою іміджології, основні функції іміджу, методи формування, реалізації, корегування іміджу, а також особливості ділового іміджу професіонала у своїй галузі, розуміння значення отриманих знань в практичній роботі педагога.
Тренінг провела викладач кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти Діана Михайлівна Сабол.